Consiliul Local Giurgiu a aprobat 2 proiecte pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

0
336

Consilierii locali ai municipiului Giurgiu au aprobat în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2021, două proiecte de hotărâre ce se referă la încheierea acordurilor de parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Barbu” și cu Grădinița cu program nr. 9 din municipiul Giurgiu pentru susținerea unui proiect ce vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori.

„Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Barbu” și Grădinița cu program normal nr.9 a depus și a obținut finanțare pentru proiectul „D.E.C.A – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces”.

Proiectul depus este integrat în Programul Operațional Capital Uman, având ca țintă 300 de copii și adulți din școlile defavorizate ale zonei marginalizate Rudari și zona funcțională, teritoriul municipiului Giurgiu, prin creșterea calității educației, având la bază măsuri integrate care se adresează atât copiilor, cât și adulților.

Cauzele abandonului școlar sunt multiple și diverse: lipsa resurselor materiale sau financiare corelată cu slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța educației copilului, infrastructura deficitară, atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor care fac parte din grupuri vulnerabile, în special minoritatea romă. Toate aceste aspecte au ca finalitate sprijinirea tinerilor nemotivați, slab pregătiți, inapți pentru asigurarea competitivității pe piața muncii.

Prin proiect sunt propuse activități și programe educaționale inovative și de calitate destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar pentru cei 300 de copii, membri ai grupului țintă:

– Programe de tip învățământ prietenos, cu grad ridicat de atractivitate și interactivitate, asigurând consolidarea cunoștințelor acumulate;

– Activități de tip grădiniță cu program prelungit pentru copiii incluși în sistemul de învățământ preșcolar-grupa mare;

– Activități de tip școală după școală pentru copiii de clasa a IV-a;

– Activități remediale de tip sprijin educațional intensiv pentru copiii de clasa a VIII-a;

– Activități extra-curiculare centrate pe excursii tematice și campanii de prevenție destinate dezvoltării personale a copiilor;

– Campanii destinate combaterii segregării și discriminării, promovării incluziunii sociale și multiculturalismului.

Valoarea totală a proiectului este de 725.921,69 lei, iar contribuția municipalității este de 2% – 14.518,43 lei, sumă împărțită pe 3 ani, respectiv 4.840 lei pentru fiecare an” – informează Primăria municipiului Giurgiu.

(Jurnal)