În luna iulie 2008, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, imobilul Cămin de Bătrâni Mironeşti a fost restituit moştenitorului de drept al acestui imobil, Sandu Ileana Mironescu. Printr-o notificare trimisă doi ani mai târziu, de către moştenitoare, Consiliului Judeţean Giurgiu i se aducea la cunoştinţă faptul că se doreşte vânzarea imobilului, constituit din teren şi clădiri.

Din raportul de evaluare, trimis alăturat notificării, a rezultat o valoare totală imobiliară de 758.454 euro, din care valoarea construcţiilor este de 621.884 euro, iar a terenului aferent de 136.570 de euro. Preţul solicitat de proprietar este de 250.000 de euro, negociabil.

În vederea negocierii preţului, a modalităţii de plată şi a clauzelor contractuale, s-a aprobat, în cadrul ultimei şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean (CJ), constituirea unei comisii, alcătuite din Cristian Ţone (preşedinte), Nina Carmen Crişu şi Georgeta Pelin (membri). Aleşii judeţeni au fost de acord în unanimitate cu posibilitatea achiziţionării respectivului imobil, deoarece, de la data retrocedării imobilului, din luna iulie 2008, acesta este folosit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Giurgiu, această instituţie plătind lunar o chirie de 9800 de lei.

Oana CĂLIN