*Vezi și noile numiri de reprezentanți în C. A. și A. G. A.

În cadrul Ședinței ordinare a Consiliului local Giurgiu de joi, 26 septembrie, consilierii locali au aprobat în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept mandatului de consilier local al domnului Toma Florin Petcu. Mandatul consilierului liberal a încetat, înainte de termen, ca urmare a demisiei sale din motive personale, în urma unei cereri adresate primarului municipiului în data de 6 septembrie. Tot în unanimitate de voturi  consilierii locali au aprobat și Proiectul de hotărâre privind declararea vacantă a postului de consilier al domnului Toma Florin Petcu, ales pe listele USL, din partea PNL. Locul său urmând a fi luat de următorul liberal aflat pe listele USL la alegerile din iunie 2012. Consilierii locali au aprobat și proiectele de hotărâri privind retragerea consilierului Ilie Clement, PPDD, din Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la SC Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi și din calitatea sa de membru supleant al Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Giurgiu. În aceeași ședință consilierii locali au aprobat în unanimitate de voturi mai multe proiecte de hotărâri privind numiri de reprezentanți ai Consliului local Giurgiu în Consilii de Administrație (CA) și Adunări generale ale acționarilor. Astfel, consilierul liberal Gheorghe Gîdea a fost numit reprezentant al Consiliului Local Giurgiu (CL) în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA SERVICE în locul lui Gheorghe Spoială. Consilierul PNL Elena Dinu a fost numit reprezentant al CL în Adunarea Generală a Acționarilor la Giurgiu Servicii Locale, în locul lui Popazu Liviu. În Consiliul de Administrație de la Giurgiu Servicii Locale au fost desemnați ca reprezentanți ai CL: Andrei Ovidiu Aurelian și Preda Petronela Daniela pe locuri vacante și Ruse Sorin în locul lui Cristea Lucian. C. L. Giurgiu va avea ca reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC TRACUM pe: Dobrotă Viorel, din partea PPDD în locul lui Bălănean Viorel și pe Spirici Gabriela Marilena și Badea Ionuț, pe locuri vacante. În Consiliul de Administrație al aceleași societăți au fost aprobați ca reprezentanți: Bulacu Gheorghe în locul lui Vîlcan Claudia, Andrei Săndel Mihail în locul lui Găină Remus și Bratu Gheorghe Cristian în locul lui Mesaroș Ion. Consilierii locali au aprobat și Proiectul de hotărâre privind desemnarea în calitate de reprezentant al CL în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Centrala Termică Giurgiu a consilierului Badea Ionuț în locul lui Gheorghe Spoială, iar ca reprezentanți în Consiliul de Administrației al aceleași societăți au fost aprobați, pe locuri vacante: Trăznea Florin și Mărcuț Magdalena Nicoleta. CL Giurgiu va avea ca reprezentant în AGA la SC Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi pe Monica Ionescu în locul consilierului Ilie Clement, iar în CA al aceleași societăți pe: Clejan Liviu în locul lui Țone Bădiță, Andrei Ovidiu Aurelian în locul lui Simion Gheorghe, Bucă Marian în locul lui Buzică Mihaela, Bîrzan Mihaela Elena  și Stănișteanu Mihaela Cristinela – numite pe locuri vacante.

Heliade CĂLIN