Fricţiunile continue dintre grupul consilierilor locali PNL si primarul PSD din Malu sunt, deja, de notorietate… Deşi ar fi fost de aşteptat ca, odată ce a fost constituită alianţa USL, aceste atacuri să înceteze – cel puţin, oficial,- lucrurile nu stau deloc aşa, iar consilierii PNL continuă atacurile la adresa lui Ion Mîrzac. În urmă cu câteva zile, am primit pe adresa redacţiei un material semnat de liderul consilierilor PNL Malu, Mirel Jantea, care expune, succint, problemele cu care se confruntă. Iată ce spune Mirel Jantea:

”Sunt Jantea Mirel, consilier local în cadrul Consiliului Local Malu şi vreau să relatez că în nenumărate rânduri, mai precis pe durata a 1 (un) an şi jumătate, am solicitat domnului Primar al comunei Malu, Mârzac Ion, atât în cadrul şedinţelor Consiliului Local, la punctul ”Diverse”, cât şi prin intermediul presei şi al televiziunilor, de câte ori am avut ocazia, prezentarea mai multor documente care să ateste cheltuirea banului public pentru următoarele lucrări :

1.Prezentarea chitanţelor care atestă plata taxei instituită de către Consiliul Local Malu, pentru suprafeţele din islazul comunei, mai mari de 5 ha. pe durata mandatului meu 2008-2012.

2. Prezentarea printr-un răspuns scris a documentelor prin care s-a făcut construcţia clădirii Primăriei, precum şi a costurilor totale ale acesteia.

3.Punerea la dispoziţie a Statului de personal al aparatului propriu şi al colaboratorilor.

4. Punerea la dispoziţie a documentelor care atestă cheltuielile efectuate la : gard primărie, cabină sportivi, şi la lucrările de reparaţii efectuate la căminul cultural al comunei.

Pentru că niciodată, domnul Primar, Mârzac Ion, nu a vrut să prezinte nici un document care să ateste cheltuielile acestor lucrări, a prezentat doar un tabel, chipurile pe anul 2011, unde a pus nişte cifre ca fiind încasări, neprezentând însă şi chitanţele care să ateste încasările respective, am hotărât să mă adresez domnului Primar, Mârzac Ion, prin cereri scrise, în care solicitam de fiecare dată să prezinte documentele pentru lucrările mai sus menţionate. Pe lângă acestea am mai solicitat în nenumărate rânduri să prezinte în original şi trei contracte pe care domnul Primar, Mârzac Ion, le-a prelungit cu de la sine putere pe perioade mai mari de 10 ani. Nici la acestea nu am primit nici un răspuns.

Într-un târziu, în urma mai multor cereri, domnul primar îmi trimite următorul răspuns: “Constatăm cu surprindere că în ultima perioadă de timp dumneavoastră aţi depus la sediul Primăriei numeroase cereri prin care solicitaţi diverse informaţii şi chiar multiplicarea unor documente care nu întotdeauna sunt destinate uzului public. Aşa cum am menţionat surprinderea noastră vine de la faptul că în calitatea pe care o aveţi vi s-a pus la dispoziţie în cadrul şedinţelor Consiliului Local informaţiile solicitate, astfel încât xerocopierea nu face decât să încarce în mod nejustificat agenda personalului ca şi efectuarea unor cheltuieli inutile. Avem convingerea că în viitor veţi renunţa la practicile de care aţi uzat, orice informaţie care vă interesează putând fi obţinută de la sediul Primăriei.”

Văzând acest răspuns, care pare dat de un copilaş pe care tatăl său îl întrebă de unde a venit cu o jucărie nouă acasă, am luat hotărârea să dau următorul răspuns printr-o scrisoare deschisă :

“Domnule Primar,

Subsemnatul, Jantea Mirel, consilier local în cadrul Consiliului Local Malu, fără surprindere, vă aduc la cunoştinţă că în cererile mele sunt solicitate documente de interes public şi sunt elaborate în baza: „Regulamentului de Organizare si Funcţionare a consiliului Local Malu, Art. 107,alin. 1”; a „Legii 215/2001 republicată, alin. 1 si 2”; a „Legii 393/2004, Art.50,alin.1” şi a „Legii 544/2001, Art. 1,2 şi 6”.

În răspunsul dumneavoastră, evaziv şi nedocumentat, spuneţi că aţi pus la dispoziţia mea în cadrul şedinţelor Consiliului Local informaţiile pe care le solicit. În fapt, în cererile mele nu sunt solicitate informaţii, am solicitat documente care să ateste cheltuirea banului public, documente care, conform Legii 544/2001, Art.12, întotdeuna sunt destinate uzului public, deoarece au fost cheltuiţi banii contribuabililor. Vă reamintesc că am solicitat si solicit iarăşi, prin intermediul prezentei cereri, următoarele:

1 .Prezentarea chitanţelor care atestă plata taxei instituită de către Consiliul Local Malu. pentru suprafeţele din islazul comunei, mai mari de 5 ha. pe durata mandatului meu 2008-2012.

Menţionez că, în cadrul uneia dintre şedinţele Consiliului Local aţi prezentat un tabel privind situaţia încasărilor, doar pe anul 2011,dar nu au fost anexate şi chitanţele care să ateste plata sumelor respective, astfel se poate presupune, până la proba contrarie, că nu există chitanţe şi implicit, nici încasări. Probabil de aici vine şi surprinderea dumneavoastră !!!????

Prezentarea printr-un răspuns scris a documentelor prin care s-a făcut construcţia clădirii Primăriei, precum si a costurilor totale ale acesteia.

Punerea la dispoziţie a Statului de personal al aparatului propriu si al colaboratorilor.

Punerea la dispoziţie a documentelor care atestă cheltuielile efectuate la : gard primărie, cabină sportivi, si la lucrările de reparaţii efectuate la căminul cultural al comunei.

Conform legilor şi articolelor de lege mai sus menţionate, documentele solicitate îmi sunt necesare pentru exercitarea mandatului, deoarece sunt în serviciul colectivităţii locale, iar toate documentele solicitate de mine sunt de INTERES PUBLIC, întrucât toate fac referire la cheltuirea banului public.

Refuzul dumneavoastră de a prezenta aceste documente, atât mie, cât şi cetăţenilor comunităţii, mă conduce la neplăcuta idee că aveţi multe lucruri de ascuns cetăţenilor din comuna noastră şi mă îndreptăţeşte să întreb : AVEŢI CEVA DE ASCUNS, DOMNULE PRIMAR?”

Fiind în slujba cetăţenilor comunităţii din care fac parte şi anume comuna Malu, judeţul Giurgiu, am solicitat documentele pentru un lucru normal şi anume informarea corectă a cetăţenilor contribuabili, aşa cum prevăd legile ţării în care trăiesc.

Oare domnul Primar cunoaşte aceste legi? Cu siguranţă NU. Atunci înseamnă că de 12 ani în comuna mea niciodată nu au guvernat legile ţării ci doar legile Primarului Mârzac Ion.”

JGR