Timp de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2010 – 1 noiembrie 2012, judeţul Giurgiu este inclus într-un proiect derulat de firma Buturugă, Militaru & Asociaţii, firmă de consultanţă  din Capitală. Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European şi se adresează şomerilor, în general, şi, în particular, şomerilor tineri, celor trecuţi de 45 de ani şi şomerilor de lungă durată. Proiectul, ce se desfăşoară în Regiunea Sud-Muntenia, are ca obiectiv principal integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive şi îşi propoune, ca rezultate concrete, reintegrarea în muncă a 70 de persoane fără loc de muncă şi înfiinţarea a 100 de noi firme.  În cadrul acestui proiect, a cărui valoare este de peste 2 milioane de lei, se urmăreşte facilitarea accesului la măsurile active de ocupare de calitate pentru grupul-ţintă, acordarea de asistenţă pentru cei interesaţi în a-şi deschide o afacere, promovarea spiritului antreprenorial şi a principiului egalităţii de şanse pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, gen, rasă, origine socială sau etnică. Firma bucureşteană intenţionează să deschidă în scurt timp un birou la Giurgiu, unde să poată oferi consiliere şi consultanţă.

JGR