constructie_casa21

Precizări făcute de directorul societății CONSIG SA Giurgiu

Noua Lege nr. 177/2015 prevede , modificări extrem de interesante pentru cei ce doresc să își ridice o construcție (casă, sediu de firmă, veceu, etc). Ea  are câteva noutăți extrem de importante care afectează din păcate pe cel care își construiește o nouă construcție în actuala etapă și așa destul de dificilă din punct de vedere economico – financiar. Practic, odată cu intrarea în vigoare a noii legi, nimeni nu mai poate construi nimic, la sate sau în orașe, fără să aibă așa cum era necesar și până acum printre altele: proiect al construcței, avizele necesare etc. Acum legea îl obligă pe orice cetățean (persoană fizică sau juridică) să aibă pe timpul derulării unei construcții – ATENȚIE !,  în mod obligatoriu și un DIRIGINTE DE ȘANTIER, care să supervizeze tot timpul execuția lucrării respective.

 Care sunt sancțiunile

 Noua lege a construcțiilor, ne  preciza Virgil Dop, directorul general al SC CONSIG SA Giurgiu, îi sancționează drastic pe toți cei care sunt prinși în contravenție privind nerespectarea prevederilor legii. Astfel, cei care încalcă legea pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei pentru executarea de modificări la construcție ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și execuția unei construcții. Sunt interzise orice fel de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialiști atestați; realizarea de construcții fără proiecte sau pe baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați; recepția construcției de către investitor cu încălcarea legii etc. Cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei se sancționează printre altele abaterile legate de neverificarea execuției lucrărilor în construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute conform prevederilor legale din România. Cu amenzi cuprinse între 1.500 de lei și 5.000 de lei se sancționează fapta de neprecizare în proiect a categoriei de importanță a construcției și nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calității; nerespectarea prin proiectul clădirii a nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicate; nesesizarea Inspectoratului de Stat în Construcții în cazul producerii unor accidente tehnice la construcțiile în execuție precum și la cele aflate în exploatare; refuzul experților tehnici atestați de a participa la evaluarea stării tehnice a unor construcții avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitatarea I.S.C.

Sancțiunile menționate, ne-a spus directorul Virgil Dop, se aplică atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice. De asemenea, trebuie să reținem faptul că proiectele pentru locuințele unifamiliale parter și anexele gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiile provizorii pentru care nu se emit autorizații de construire nu se supun verificării de către verificatorii de proiecte atestați. Proprietarii de construcții și investitorii sunt obligați, conform noi legi din domeniul construcțiilor, să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcții o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit autorizații de construire/desființare, cu excepția investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

Ce e de făcut pentru a ne feri de necazuri

Pentru mai multe amănunte de specialitatea, a conchis în finalul dialogului nostru Virgil Dop, directorul general al SC CONSIG SA Giurgiu, este bine ca orice cetățean care dorește să-și construiască o clădire sau anexă gospodărească să studieze în prealabil în mod amănunțit toate prevederile acestei legi. Noi din motive tehnice dar și din lipsă de spațiu ne-am referit doar la câteva direcții în care sunt reglementate calitățile ce trebuie întrunite de o construcție, cu precizarea expresă că orice lucrare trebuie făcută numai sub directa coordonare a unui diriginte de șantier, autorizat.

(A consemnat, Heliade CĂLIN)