Conform datelor recensământului Populației, Limba română este vorbită de 91,6 % dintre cetățenii acestei țări.  85,3% s-au declarat a fi  ortodocși…

0
497

Conform primelor date provizorii pentru Recensământul Populației și Locuințelor ( runda 2021) și potrivit liberei declarații a celor 16.551,4 mii persoane care au declarat limba maternă, structura populației după limba maternă se prezintă astfel: pentru 91,6% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 6,3% dintre persoane limba maghiară reprezintă limba maternă; limba romani a reprezentat limba maternă pentru 1,2%, iar limba ucraineană pentru 0,2% din totalul populației rezidente pentru care această informație a fost disponibilă.

 Structura confesională a fost declarată de 16.397,3 mii persoane din totalul populației rezidente.

Ea arată că 85,3% dintre persoane sunt de religie ortodoxă; 4,5% s-au declarat de religie romano-catolică, 3,0% de religie reformată, iar 2,5% penticostală.

 Ponderi între 0,4% – 0,8% au înregistrat următoarele religii: greco-catolică (0,7%), baptistă (0,6%), iar adventistă de ziua a șaptea și musulmană câte 0,4%. S-au declarat „fără religie” sau atei sau agnostici un procent de 0,9% din totalul populației.

(Jurnal)