COMUNICAT DE PRESĂ al Primăriei Municipiului Giurgiu

0
2808

COMUNICAT DE PRESĂ

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

                                                                                                                        Giurgiu, aprilie 2023

“ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR
PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) ÎN MUNICIPIUL GIURGIU

 

Beneficiar: Municipiul Giurgiu

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.A.1.

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a proiectului: 7.661.826,08 lei fără TVA

  • Data începerii și finalizării proiectului: 03.2023 – 30.09.2024
  • Codul proiectului: C3I1A0122000095

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.