COMUNICAT DE PRESĂ al Primăriei municipiului Giurgiu

0
440

COMUNICAT DE PRESĂ
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Giurgiu, aprilie 2023

 

“MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC ÎN GIURGIU ȘI ZONA SA METROPOLITANĂ CU IMPACT ASUPRA REDUCERII POLUĂRII ȘI CREȘTERII SIGURANȚEI RUTIERE, PRIN ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE ȘI MICROBUZE ELECTRICE

 

Beneficiar: Municipiul Giurgiu

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C10/I.1., PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectiv specific:

  • Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
  • Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Valoarea totală a proiectului: 78.714.120,68 lei fără TVA

  • Data începerii și finalizării proiectului: 11.2022-30.06.2026
  • Codul proiectului: C10-I1.1 – 236

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.