COMUNICAT DE PRESĂ

0
551

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Giurgiu, martie 2023

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE
PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
PE RAZA MUNICIPIULUI GIURGIU

Beneficiar: MUNICIPIUL GIURGIU
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor degestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție,reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranzițieila economia circulară.
Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentareacapacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor învederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Prin proiect se propune înființarea și dotarea a 80 insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale).
Valoarea totală a proiectului:4.172.636lei
Data începerii și finalizării proiectului: 14.03.2023-31.12.2024 (14.03.2022)
Codul proiectului: C3I1B0122000059
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Adresa: Bulevardul București 49-51, Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax: +40 246 211 627 / +40 246 215 405


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.
https://mfe.gov.ro/pnrr/ (https://www.facebook.com/PNRROficial/)
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”