În perioada 15-29.02.2010, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a verificat în toată ţara respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în cadrul vânzărilor de soldare, promoţionale sau de lichidare.

S-a constat cu acest prilej că: „numărul mare de nereguli devine îngrijorător. Una din cauzele posibile este necunoaşterea prevederilor legale. În acest sens, ANPC va iniţia măsuri suplimentare de informare pe aceasta temă, în paralel cu extinderea acţiunilor de control”.

Abateri constatate la vânzarea de soldare

Omisiunea de a informa consumatorii cu privire la vânzarea de soldare (dată de debut a vânzării de soldare, durata acesteia şi sortimentul de mărfuri supus soldării) este una din abaterile de la lege săvârşite de agenţii economici ai activităţii comerciale: lipsa anunţului sau altei forme de publicitate privind vânzările de soldare este şi ea la fel de periculoasă. Neafişarea informaţiilor privind perioada vânzării de soldare este una din neregulile constatate în judeţul Giurgiu.

Abateri constatate la vânzarea de lichidare

Lipsa informaţiilor privind perioada de debut si durata vânzării de lichidare, precum si valoarea reducerilor de preţ practicate este o altă abatere constatată la controalele efectuate la agenţii economici din judeţ.

Abateri de la regulile privind publicitatea preturilor la vânzările cu reducere

Neafişarea corespunzătoare a preţului (preţul vechi barat alături de preţul nou sau „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare sau a preţului nou şi a procentului de reducere) (Bucureşti, Tulcea, Constanta, Cluj);

Din comunicările primite din partea ANPC Giurgiu observam că sunt comercianţi care omit să precizeze preţul vechi pentru comparaţie sau „mită” să îl afişeze lizibil.

JGR