Colegiul Național Ion Maiorescu cu sediul în Giurgiu, str. N. D. Barcian, nr. 8, județul Giurgiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014   

  • Denumirea postului: Informatician II S, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

Selecția dosarelor:

-depunerea dosarelor:  22.09.2021 – 05.10.2021 la secretariatul instituției

-selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției:  07.10.2021, ora 12.00

-depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 07.10.2021, ora 14.00

-afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 08.10.2021, ora 12.00

Proba scrisă: 14.10.2021, ora 10.00

-afișarea rezultatelor la proba scrisă: 14.10.2021, ora 14.00

-depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă: 14.10.2021, in intervalul orar 15.00-16.00

-afișarea rezultatelor în urma soluționării  contestațiilor: 15.10.2021, ora 12

Proba practică: 18.10.2021, ora 10.00

-depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică: 18.10.2021, ora 14.00

-afișarea rezultatelor în urma soluționării  contestațiilor: 18.10.2021, ora 16.00

Interviul: 19.10.2021, ora 10.00

-depunerea contestațiilor în urma desfășurării interviului: 19.10.2021, ora 14.00

-afișarea rezultatelor finale: 19.10.2021, ora 16.00

Date de contact: Oprea Mioara, secretar

telefon 0246215503, email: cnimgiurgiu@gmail.com

Componenta dosarelor, bibliografia, tematica, sunt publicate pe site: ,,www.maiorescu.ro,, și la avizierul Colegiului Național Ion Maiorescu.

(Colegiul Național Ion Maiorescu)