Colegiul Național „Ion Maiorescu” angajează informatician

0
141

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național Ion Maiorescu cu sediul în Giurgiu, str. N. D. Barcian, nr. 8, județul Giurgiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014

  • Denumirea postului: Informatician I M, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • -nivelul studiilor: Studii medii într-o unitate de învățământ preuniversitar de profil

  • -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu se solicită

Selecția dosarelor:

-depunerea dosarelor: 21.10.2021 – 03.11.2021 la secretariatul instituției -selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 05.11.2021, ora 12.00 -depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 05.10.2021, ora 14.00 -afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 08.11.2021, ora 12.00

Proba scrisă: 12.11.2021, ora 10.00

-afișarea rezultatelor la proba scrisă: 12.11.2021, ora 14.00

-depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă: 12.11.2021, in intervalul orar 15.00-16.00

-afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 15.11.2021, ora 12 Proba practică: 16.11.2021, ora 10.00

-depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică: 16.11.2021, ora 14.00

-afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 16.11.2021, ora 16.00 Interviul: 17.11.2021, ora 10.00

-depunerea contestațiilor în urma desfășurării interviului: 17.11.2021, ora 14.00

-afișarea rezultatelor finale: 17.11.2021, ora 16.00

Date de contact: Oprea Mioara, secretar, telefon 0246215503, email cnimgiurgiu@gmail.com

Componenta dosarelor, bibliografia, tematica, sunt publicate pe site-ul „www.maiorescu.ro,, și la avizierul Colegiului Național Ion Maiorescu.

(Jurnal)