COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul CO-WANDA a fost lansat pentru a facilita elaborarea unei convenţii pentru gestionarea deşeurilor de la nave pe Dunăre.

Co-finanţat de Programul European de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, unsprezece parteneri au început proiectul CO-WANDA (Convenţia privind managementul deşeurilor pentru navigaţia pe Dunăre) la 1 octombrie 2012  şi va dura până la sfârşitul lunii septembrie 2014. Mai mult de 30 de persoane, inclusiv manageri de proiect, experţi şi reprezentanţii legali ai partenerilor de proiect au participat la şedinta de start, organizată la Viena pe 10 octombrie.

Bazându-se pe concluziile din proiectul recent finalizat WANDA (managementul deşeurilor pentru navigaţia pe Dunăre), principalele obiective ale proiectului CO-WANDA sunt de a elabora o convenţie internaţională pentru gestionarea deşeurilor de la nave valabilă pentru toate ţările riverane Dunării.

Experţii (reprezentând nouă ţări riverane Dunării) vor efectua o multitudine de activităţi în următoarele 24 de luni, care să faciliteze punerea în aplicare a unui sistem transfrontalier, modern, de gestionare a deşeurilor de-a lungul Dunării. Sarcinile, care vor fi efectuate în strânsă cooperare cu organizaţiile internaţionale, părţile interesate, precum şi experţi în management şi legi internaţionale legate de deşeuri, sunt după cum urmează:

• Furnizarea bazei tehnice pentru o convenţie internaţională, definirea unei reţele de facilităţi pentru recepţia deşeurilor de la nave de-a lungul fluviului, analiza prevenirii deşeurilor şi procedurile de pretratare la bordul navelor, dezvoltarea aplicaţiilor sistemului (RIS) în domeniul gestionării deşeurilor de la nave, precum şi furnizarea unei versiuni actualizate şi îmbunătăţite de finanţare a modelului elaborat în cadrul proiectului WANDA;

• Punerea în aplicare a unor acţiuni pilot pentru colectarea deşeurilor generate de nave în mai multe state riverane Dunării (gratuit pentru căpitanii) pentru a testa soluţiile unui sistem de finanţare propus, echilibrarea mecanismelor şi sistemul (RIS);

• Elaborarea structurii şi textul unui document juridic în cooperare cu Comisia Europeană, organizaţiile internaţionale şi ministerele naţionale, care pot forma baza pentru un viitor acord între statele riverane Dunării.

Consorţiul CO-WANDA este coordonat de Via Donau – Compania Căilor Navigabile Interioare din Austria ca  partener lider. România este reprezentată de CN APDF SA Giurgiu în cadrul consorţiului. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Dănuţ Ofiţeru, manager de proiect naţional: apdf_proiecte@apdf.ro, +40246213.003 sau domnul Hans Berger, manager de proiect Via Donau: hans.berger@via-donau.org, +43 (0) 5 04321 1630.

Manager de Proiect,

Dănuţ Ofiţeru