În ultima zi a lunii februarie, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17, document ce aduce o serie de modificări în ceea ce priveşte sistemul asigurărilor pentru şomaj. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, odată cu apariţia acestui act normativ, pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu sau în alte situaţii prevăzute expres de lege, termenul în care solicitanţii pot depune cerere la AJOFM  s-a redus la la 30 de zile la 10 zile. Dacă ce-rerea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. În situaţia în care persoana nu solicită dreptul în termen de 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, aceasta  nu mai are dreptul să solicite  plata indemnizaţiei de şomaj. Pentru a asigura promptitudine în soluţionarea cererilor de acordare a indemnizaţiei de şomaj, AJOFM Giurgiu solicită angajatorilor ca la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale angajaţilor, să întocmească şi adeverinţa conform formularului anexă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011, de modificare şi completare prin HG nr. 174/2002.

JGR