Cei ce vor incita publicul, la ”violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane” vor plăti cu închisoarea…

0
224

Un proiect care vizează combaterea unor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, a fost adoptat de senatori.

În cadrul proiectului apare un amendament ce prevede, cităm: „incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte criterii de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Amendamentul introdus, la propunerea  Ministerului Justiției, modifică art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal din proiectul inițiat de Guvern și urmărește transpunerea art. 1, alineatul (1) litera a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea unor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Demersul are în vedere „procedura declanșată de Comisia Europeana, precum și deficientele semnalate de aceasta, ce impun luarea măsurilor necesare pentru punerea legislației naționale în acord cu prevederile menționate, astfel încât să se asigure transpunerea corectă a prevederilor acesteia”.

În acest context cei ce își exhibă aprecierile pe mediile de socializare on-line, incitând publicul la ”violență, ură sau discriminare” vor plăti cu bani sau cu zile de închisoare dorința lor de a jigni și de fi vulgari.

 Poate în urma acestui amendament se va pune capăt tonelor de ură, puhoiului de violență și de limbaj suburban întâlnite în ”social media”, respectiv pe Facebook, ce uneori începe să capete un ”iz” de latrină.

(Jurnal)