Jurnal Giurgiuvean

“Cea mai importantă problemă a SJU Giurgiu este completarea deficitului de personal medical şi auxiliar sanitar…”

DSC00037Aşa cum scriam nu de mult, Mihaela Raţă este noul director al Spitalului judeţean de Urgenţă Giurgiu (SJU).  Domnia sa va asigura interimatul pe acest post până la scoaterea acestuia la  concurs.

De profesie economist, Mihaela Raţă lucrează în cadrul Spitalului încă din aprilie 2006. De-a lungul timpului, domnia sa a gestionat, după cum ne mărturisea, diferite compartimente, în funcţia de: economist la Compartimentul audit, în cadrul căruia se ocupa demisiunile de audit intern, ca director Resurse umane, având ca principale atribuţii planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de resurse umane, la serviciul  normare resurse umane, salarizare resurse umane şi recrutare resurse umane. A mai lucrat ca  şef de serviciu Resurse umane, având aceleaşi atribuţii (în urma desfiinţării postului de director Resurse umane) şi director financiar contabil,  funcţie ce a presupus asigurarea organizării şi desfăşurării activităţii financiare a unităţii,  asigurarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului, participând împreună cu Comitetul director  al SJU la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Întrebată ce înseamnă pentru domnia sa noua funcţie, ec. Mihaela Raţă ne-a răspuns: Înseamnă o responsabilitate enormă, faţă de toţi pacienţii, faţă de toţi salariaţii Spitalului şi faţă de toţi locuitorii judeţului totodată. În ceea ce priveşte problemele şi deficienţele cu care se confruntă SJU Giurgiu, dar şi felul în care intenţionează să le amelioreze, proaspătul director ne-a precizat: În ultimul an, împreună cu d-na deputat Cristina Elena Dinu, întreaga echipă managerială a depus eforturi susţinute, începând cu acreditarea şi continuând cu o serie de proiecte pentru menţinerea personalului sanitar  superior, dotarea cu aparatură medicală, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare.

Cea mai importantă problemă a SJU Giurgiu  rămâne însă completarea deficitului de personal medical şi auxiliar sanitar, dotarea cu aparatură medicală, urmată de necesitatea încheierii unui contract de furnizarea a serviciilor medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate la nivelul realizărilor,menţinerea şi atragerea de specialişti în specialităţile deficitare. Pentru dotarea cu aparatură medicală am transmis  la Ministerul Sănătăţii lista de investiţii cuprinzând aparatură modernă pentru dotarea Spitalului. Menţionez faptul că Consiliul Judeţean Giurgiu  a asigurat partea de  cofinanţare (potrivit legii, Consiliul Judeţean asigură o cofinanţare de 10% pentru aparatură medicală). De asemenea, precizez că în anul precedent Consiliul Judeţean ne-a oferit tot sprijinul şi, astfel, a fost aprobată plata cheltuielilor de navetă a medicilor,  a fost asigurată plata ratelor de leasing pentru CT şi RMN şi au fost achiziţionate mijloace fixe necesare funcţionării blocului alimentar (plite,  marmite) şi staţiei de sterilizare (etuvă sterilizare). Priorităţile mele în calitate de director interimar al SJU Giurgiu sunt completarea deficitului de personal medical, dotările şi îmbunătăţirea infrastructurii unităţii, ne-a mai spus  noul director al SJU Giurgiu, Mihaela Raţă.

T. NICOLAU

Exit mobile version