Ce vor vota consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare a CJ Giurgiu, de astăzi, 8 noiembrie

0
435

Consiliul Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 8 noiembrie 2022, ora 13:00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri:

– proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară nr.35517, comuna Frătești, sat Cetatea, aflat în domeniul public al județului Giurgiu

– proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu

– 2 proiecte de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din punct termic în spațiu depozitare/arhivă

– proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții „Asigurare utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții Complex Județean de sănătate Giurgiu”

– proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de ajutor social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu în anul școlar 2022-2023

– proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare

– proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu

– proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.56 din 25 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene „I.A Bassarabescu” Giurgiu

– proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

– proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.2 și nr.4 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare

– proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat Instituțional între Institutul Clinic Fundeni, pe de-o parte și Județul Giurgiu, pe de altă parte, în vederea derulării campaniei de testare destinată cetățenilor din Județul Giurgiu organizată în cadrul proiectului Live(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusurile hepatice B/D și C

– proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu.

(Jurnal)