În ediţiile anterioare ale publicaţiei ”Jurnal giurgiuvean” specialistul nostru Mariana Mitrea, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Giurgiu, a prezentat pe larg, pe înţelesul tuturor, principalele prevederi ale noului Cod Fiscal, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Odată cu intrarea în vigoare a noului act legislativ, Guvernul condus de premierul Victor Ponta a pus pe capul românilor noi poveri fiscale, ascunse sub masca hidoasă a lărgirii bazei de impozitare şi taxare, pentru a colecta la Bugetul statului bani până … şi din ”apă chioară sau piatră seacă!” – cum spune un proverb din popor. Noul Cod Fiscal a introdus Taxarea pentru Contribuţia individuală la Asigurările de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere, arendare), precum şi implementarea Sistemului Naţional de Raportare, verificare, monitorizare şi control a situaţiilor financiare şi a bugetelor aparţinând instituţiilor publice. În prima secţiune a noului act normativ, se propune testarea sistemului de declarare în format electronic până la 31.12. 2014, iar utilizarea sistemului este obligatorie cel puţin până la 30.06.2015.

La secţiunea Termenelor de plată, noul Cod Fiscal prevede, precizează Mariana Mitrea, preşedintele Filialei Giurgiu a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), că Organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal, respectiv pentru Contribuţia Asigurărilor Sociale de Sănătate (CASS). CASS-ul datorat în cursul anului se deduce din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de către Organul fiscal competent, la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale. Aceluiaşi Organ fiscal îi revine şi obligaţia recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilităţii CASS şi determinarea Impozitului pe venitul anual datorat. Astfel, contribuabilii  care obţin venituri din închiriere vor fi obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlul de CASS, în baza Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate.

Plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale până la data de 25 inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru. Contribuabilii care obţin venituri din arendare în regim de reţinere la sursă a impozitului, precizează Mariana Mitrea, plătesc CASS în cursul anului. Plătitorii de venituri (arendaşii) au obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Baza de calcul a CASS-ului pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de Normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real precum, şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală se evidenţiază lunar.

Plata CASS-ului se efectuează în două rate egale până la data de 25 ale lunii iulie inclusiv, şi respectiv până la data de 25 noiembrie inclusiv. Regularizarea, respectiv stabilirea diferenţei de contribuţie/de restituit se determină pe baza Declaraţiilor privind venitul realizat, depuse de către contribuabili până la 25 mai, a anului următor celui de impunere, de către Organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, prin Decizia de impunere anuală. Având în vedere că o persoană fizică poate avea mai multe Contracte de închiriere, mai multe Contracte de arendare şi poate în acelaşi timp să obţină şi venituri din închirierea camerelor în scop turistic, stabilirea obligaţiei de plată a CASS-ului se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în baza Declaraţiilor de venit. Tot ANAF-ul va stabili ca suma maximă impozitată să nu depăşească valoarea a 5 salarii medii brute pe ţară.

N. R. În altă ordine de idei, după data de 30.06. 2015, precizează Mariana Mitrea, situaţiile financiare şi bugetele instituţiilor publice nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanţelor Publice. În plus, aprobarea sau respingerea bugetelor se face numai în format electronic de către sistemul de raportare şi control astfel implementat. Cu această ocazie, se introduce şi Registrul entităţilor publice, în care se vor cuprinde toate instituţiile publice.

Sistemul Naţional de Raportare acceptă doar bugetele valide din punctul de vedere al funcţionării sistemului. Sistemul Naţional de Raportare, conchide Mariana Mitrea, comunică entităţii publice, în format electronic, o Notificare prin care i se comunică faptul că acceptă sau se respinge bugetul. Informaţii suplimentare puteţi obţine de la specialistul nostru Mariana Mitrea şi la sediul CECCAR – Filiala Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Vlad Ţepeş, blocul C2, parter, de luni până vineri.

Heliade CĂLIN