Ce PREȚURI vor fi liberalizate în 2020, în ENERGIE

0
163

În ceea ce privește sectorul gazelor naturale, proiectul de act normativ stabilește  plafonarea prețurilor la gaze naturale la 68 lei/MWh pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică destinată consumului casnic, își încetează efectul la data de 30 iunie 2020.

În materie de comercializare a energiei electrice la preț plafonat, energie electrică destinată consumatorilor casnici, proiectul de act normativ instalează o perioadă de tranziție mai lungă decât la gaze, care ridică plafonul la data de 31 decembrie 2020. Efectiv, comercializarea energiei electrice în regim reglementat stabilit de ANRE încetează la această data.

De asemenea, proiectul re-adaugă la atribuțiile ANRE stabilirea ratei reglementate de rentabilitate (RRR) pentru companiile de distribuție și furnizare a energiei electrice și gaze naturale, precum și atribuțiile de reglementare a nivelului unor tarife și contribuții precum cea de 2% din cifra de afaceri. Astfel, nivelul contribuției datorată ANRE din cifra de afaceri, care înainte de OUG114/2018 era de 0,1%, va fi stabilită de instituție. RRR a fost stabilită prin OUG 114/2018 la 5,66% (+1% pentru noi investiții) și ulterior majorată la 6,92% prin OUG 19/2019 cât este în prezent.

Neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezenta propunere de act normativ ar putea avea consecințe negative, pe de o parte, de natură să afecteze funcționarea pieței gazelor naturale din România în condiții de transparență, concurență și nediscriminare și să conducă la afectarea siguranței în asigurarea continuității aprovizionării cu gaze naturale a clienților finali, în special a celor casnici, în această iarnă și, pe de altă parte, de natură să determine înaintarea cauzei deschise de Comisia Europeană împotriva României în faza contencioasă, la Curtea de Justiție a Uniunii europene, generând posibilitatea de a crea o sarcină financiară semnificativă pentru Statul Român„, se arată în proiectul de act normativ.

România a obținut de la Comisia Europeană termenul de 26 decembrie pentru introducerea în legislația națională a unui nou calendar de liberalizare a pieței gazelor pentru a se evita ajungerea la Curtea Europeană de Justiție în contextul declanșării unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană ca urmare a OUG114/2018.

ANRE are termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii să elaboreze cadrul de reglementare în concordanță cu prevederile acesteia.

(Jurnal)