controale-isu-restaurante-24-11-15În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.

De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece. Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta o serie de  măsuri.

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:

– înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;

– în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

– nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

– distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;

– pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze.

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:

– montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;

– la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;

– conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă – se vor respecta următoarele: copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare; copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

* nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

* copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor<

* nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă;

* nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;

* asiguraţi-vă că petardele şi pocnitorile nu vor fi utilizate şi explicaţi copiilor riscurile la care se expun cât şi tragediile pe care le pot produce acestea.

Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice periculoase, înaintea debutului sezonului rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:

– sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;

– unelte de îndepărtare a zăpezii;

– combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare

Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:

–   la plecarea la drum pe distanţe mari se va asigura autoturismul cu plinul de carburant;

– acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;

– asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;

– asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;

– verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;

–   verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;

–   verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;

– dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

Jurnal