O informație importantă pentru toți giurgiuvenii  ce  optează pentru serviciile de taximetrie ridesharing, atunci când se deplasează în București.

Din păcate Municipiul  Giurgiu nu evolează la acest capitol, cetățenii  fiind nevoiți să se mulțumească deocamdată  cu serviciile de taximetre, oferite la prețurile  din capitalele Europene și  raportate uneori la condițiile de transport  din lumea  a treia. Iată însă că Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea activităţii de ridesharing a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor. Proiectul de OUG privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce priveşte platformele digitale, cât şi operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregeşte cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban şi îşi propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieţei pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Ce prevede OUG

Potrivit prevederilor agreate cu privire la transportul alternativ şi cuprinse în proiectul de Ordonanţă de urgenţă, toţi şoferii trebuie să fie autorizaţi pentru transport alternativ, să deţină cazier judiciar, avize medicale şi psihologice, să deţină atestat de conducător auto profesionist, să plătească asigurări şi să deţină o casă de marcat pentru tranzacţiile efectuate cu plata în numerar. De asemenea, toate aplicaţiile de transport alternativ trebuie să fie autorizate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi să achite o taxă anuală calculată în funcţie de numărul de maşini înrolate, în timp ce autoturismele care desfăşoară transport alternativ trebuie autorizate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR) şi să respecte standarde de vechime.

SECŢIUNEA 2 – Autorizarea operatorilor de transport alternativ

Art. 11 – Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizaţi, care deţin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului, copii conforme valabile, eliberate în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12 – (1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul sau municipiul București unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele documente:

  1. a) cerere;
  2. b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate de registrul comerţului;
  3. c) certificat de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto;
  4. d) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale;
  5. e) certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru: – infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; – infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; – infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; – infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; – infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; – infracţiuni contra patrimoniului;

Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice;

  1. f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale, cu mențiunea apt.

(2) Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române –A.R.R. competentă pentru o perioadă de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei.

(3) Autorizaţia de transport alternativ eliberată operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibilă.

(4) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport alternativ, prevăzute la alin.(1), se comunică prin declaraţie pe propria răspundere a operatorului de transport alternativ autorizat, înaintată agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. emitente, în termen de maxim 15 de zile de la data modificărilor respective.

(5) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizația de transport alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.

(Jurnal)