Energia termică rămâne la acelaşi preţ!

Un zvon care începuse să bântuie liniştea urbei era cât pe ce să devină realitate: gigacaloria ar fi urmat să fie scumpită! Şi aşa s-ar fi întâmplat, dacă aleşii municipiului nu respingeau, în ultima şedinţă ordinară, o asemenea intenţie a SCUT Giurgiu. Motivaţia consilierilor a sunat sec: SCUT nu mai produce energie termică în cogenerare, în consecinţă solicitarea de majorare a preţului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică a fost respinsă. Nu a contat faptul că, în luna decembrie a anului trecut, prin decizia nr. 2971/23.12.2009 Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei aprobase preţul pentru activitatea de producere a energiei termice, destinate consumului populaţiei, la suma de 274,82 lei/Gcal, inclusiv TVA. „Nu îşi are nicio susţinere solicitarea aceasta de scumpire. Şi aşa avem preţul destul de ridicat. Eu unul nu îmi doresc să se spună că scumpim ceva ce, la nivel naţional, nu a înregistrat nicio majorare a preţului, şi aici mă refer la gazul natural, pe care noi l-am utilizat în ultima iarnă pentru producerea energiei termice!”, spunea primarul Lucian Iliescu, în cadrul şedinţei ordinare de joi, 25 martie. În acelaşi timp, un alt motiv care a stat la baza refuzului consilierilor locali a fost cel că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, competenţa de a stabili preţul energiei termice revine Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare pentru Utilităţi Publice.

Circa 300 de persoane vor călători, lunar, gratis cu mijloacele de transport din oraş

Legea 488/2006 actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede obligativitatea că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua măsurile specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap.

Conform aceleiaşi legi, persoanele cu handicap grav şi accentuat cât şi însoţitorii acestora beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun.

Legitimaţiile pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun se eliberează de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar sumele aferente dreptului prevăzut mai sus se suportă din bugetul local. La nivelul anului 2009, efortul bugetar al Consiliului Local şi al Primăriei Giurgiu a fost de circa 300.000 lei lunar. În aceste condiţii, consilierii locali au aprobat cuantumul legitimaţiilor de călătorie pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai acestora şi asistenţii profesionişti, la suma de cel mult 30.000 de lei lunar până la data de 30 iunie 2010, pentru un număr mediu de 300 de persoane.

Pentru monitorizarea numărului mediu de persoane, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Giurgiu are obligaţia de a elibera bilete şi, în funcţie de rezultatul monitorizării, cuantumul şi numărul mediu de persoane ar putea fi actualizate după data de 30 iunie.

TRACUM şi-ar putea pierde supremaţia în transportul în comun din municipiu

De ani buni de zile, din 1998, ca urmare a reorganizării RA ELTRANS Giurgiu, transportul public local în municipiu se efectuează de către SC TRACUM SA, societarte pe acţiuni a Consiliului Local. De la înfiinţare şi până în prezent, societatea a fost considerabilă rentabilă, în condiţiile în care Consiliul local aloca lunar sume pentru transportul persoanelor cu handicap şi însoţitorii acestora, astfel că în anul 2009 suma necesară pentru gratuităţi a fost de 70.000 de lei lunar.

Ca urmare a unei analize a numărului persoanelor cu handicap grav şi a însoţitorilor acestora, care călătoresc efectiv cu mijloacele de transport în comun, s-a stabilit că aproximativ 60 de procente din totalul celor 600 de beneficiari ai gratuităţilor utilizează, efectiv, autobuzele TRACUM.

La înfiinţare, SC TRACUM SA avea în parcul auto patru autobuze de mare capacitate, greu de manevrat pe traseele din municipiu, şi într-o avansată stare de degradare, fapt ce ducea la tot mai desa lor defectare. De-a lungul anilor, s-a aprobat, prin deciziile consilierilor locali, s-a tot aprobat reînnoirea parcului auto cu autobuze de mică capacitate, fiabile, care să poată parcurge cu uşurinţă traseele la intervale orare mai dese decât în cazul efectuării transportului cu autobuze mari. Cu toate acestea, giurgiuvenii tot au de aşteptat, în medie, 15 – 20 de minute între două autobuze.

În ciuda tuturor eforturilor consilierilor locali, societatea de transport în comun giurgiuveană a mers într-o continuă pierdere, anul 2009 fiind încheiat cu 13.488 lei pierdere, dar şi cu 70.184 lei datorii.

În luna iunie 2008, a fost încheiat un contract de gestiune pe o perioadă de şase ani, între Direcţia Generală a Serviciilor Publice şi pentru Gospodărire Comunală Giurgiu şi SC TRACUM SA, care a fost considerat nul de către aleşii locali încă de la încheierea lui, deoarece nu a fost respectată o prevedere legală: a fost încălcat art. 30 din Legea 51/2006, potrivit cărora contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile locale şi se semnează de către primar.

Potrivit clauzelor contractuale, SC TRACUM SA trebuia să repartizeze 10 procente din profitul net realizat anual, dar nu mai puţin de 10.000 de lei, Primăriei Municipiului Giurgiu, însă societatea nu a înregistrat profit, ci pierderi. În aceste condiţii, pentru a se putea asigura un serviciu de transport public local eficient, la ultima şedinţă a consilierilor locali, aceştia au decis aprobarea unui studiu de oportunitate pentru concesionarea serviciului prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile legale, către o firmă privată care să eficientizeze transportul public local şi să asigure un serviciu de calitate.

Administratorii de bloc vor fi testaţi!

Până acum, administratori de bloc – de asociaţie de proprietari – aveai surpriza să găseşti inclusiv persoane trecute de mult chiar şi de pragul vârstei a treia, lucru care dăuna bunului mers al asociaţiei. Dar, odată cu aprobarea legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobil urmează a fi atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Atestarea este obligatorie, pentru funcţia de administrator. În aceste condiţii, a fost constituită, la nivelul municipiului nostru, comisia de atestare a administratorilor de imobil, formată din cinci persoane: viceprimarul Constantin Preda – preşedinte, referentul Mariana Ficleanu – secretar, precum şi membrii Raluca Ionete (Serviciul Bugete), Dragomir Toaderu (Serviciul Control Coordonare Asociaţii de Proprietari), şi Marinela Găină (Compartimentul Resurse Umane).

Precedenta comisie fusese înfiinţată în 2007, numai că acum două persoane nu s-au mai regăsit: fostul secretar Tudor Joiţa şi Gheorghe Ionescu.

Alte două miliarde pentru o reparaţie deja finalizată

Din nou, pentru Episcopia Giurgiului s-au găsit sume de bani pentru lucrări care, din surse neoficiale, am aflat că ar fi deja terminate sau achitate din contribuţiile enoriaşilor. Este vorba despre alocarea sumei de două miliarde de lei vechi pentru lucrări de restaurare, amenajări interioare şi zugrăveli exterioare la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”. Lucrările, afirmă Episcopul Giurgiului, PreaSfinţitul Ambrozie, sunt necesare în vederea resfinţirii lăcaşului de cult, care, dacă nu ne înşeală prea tare memoria, a mai fost resfinţit odată. Resfinţirea Catedralei ar urma să aibă loc cu ocazia Zilei Oraşului, pe 23 aprilie, de ziua Sf. M. Mc. Gheorghe, când municipiul nostru ar urma să fie vizitat de către Preafericitul Daniel.

Nu suntem contra bisericii, dar marea problemă este că, în dorinţa de a nu se pune rău cu Cel de Sus, se aprobă sume şi mofturi ale unui reprezentant al Bisericii…

Sprijinuri financiare pentru o carte şi pentru facturi

Ca urmare a unor decizii ale aleşilor locali, s-au aprobat două sprijinuri financiare de 36.000 lei, după cum urmează: 30.000 lei pentru Sindicatul Pensionarilor Giurgiu pentru achitarea facturilor aferente acestui an şi 6000 lei pentru Tudor Rădan, pentru publicarea volumului „În numele legii”.

Oana CĂLIN