Sprijin financiar pentru giurgiuvenii în dificultate

Deşi a fost vorba despre o şedinţă extraordinară, convocată în special pentru aprobarea noilor organigrame, consilierii judeţeni întruniţi vineri, 13 august, au luat în discuţie şi alte proiecte de hotărâre. Printre acestea, s-au numărat şi câteva ce au vizat solicitări de acordare a unor sprijine financiare. Astfel, o elevă a Liceului „Gheorghe Lazăr”, din Capitală, născută şi domiciliată în comuna Floreşti-Stoeneşti a solicitat şi a primit 4.000 de lei, pentru a tipări primul volum al romanului „Selenite Noctis”, al cărei autoare este. Alte 14.000 de lei au fost acordate pentru patru giurgiuveni, toţi solicitând bani pentru rezolvarea unor probleme medicale (tratament pentru schizofrenie, intervenţii chirurgicale sau cumpărare de medicamente). Toate solicitările au fost aprobate de consilierii judeţeni, care, ca de obicei, au dat dovadă de omenie, tratând cu seriozitate toate cererile de acest gen.

Reprezentanţi noi ai CJ în consiliile de administraţie

După ce au aprobat preluarea spitalelor de pe raza judeţului, consilierii judeţeni şi-au desemnat reprezentanţii în consiliile de administraţie. Potrivit Legii 95/2006, conducerea spitalelor este asigurată de un manager, un comitet director şi un consiliu de administraţie. Având în vedere faptul că, odată cu transferul managementului spitalelor, ordinele Ministrului Sănătăţi Publice prin care au fost numite conducerile spitalelor au încetat prin efectul legii, spitalele erau conduse de un manager interimanr şi un comitet director interimar. Potrivit aceleiaşi legi, consiliile de administraţie ale spitalelor sunt compuse din câte 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, 2 reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică, 1 reprezentant numit de preşedintele Consiliului judeţean şi câte un reprezentant al colegiului medicilor şi al ordinului asistenţilor medicali, cu statut de invitat. În aceste condiţii, pe ordinea de zi a şedinţei din 13 august s-au aflat patru puncte având această temă, fiecare dintre acestea vizând câte un spital. Potrivit deciziilor consilierilor judeţeni, această instituţie va fi reprezentată în CA al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu de ing. Traian Paraschivescu şi ec. Georgeta Pelin, iar membrii supleanţi vor fi jur. Adelina Prodan şi ec. Mirela Gherghelici. La Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Consiliul Judeţean este reprezentat, în CA, de ing. Petre Mimiş şi ec. Ersilia Petre, ca membri şi jur. Cristiana Ancu şi ing. Traian Paraschivescu, ca membri supleanţi, în timp ce, la Spitalul de Pneumoftziologie Izvoru, din CA fac parte, ca membri, ing. Lucia Pascal şi ec. Mirela Ghergheleci, respectiv, ec. Georgeta Pelin şi ing. Petre Mimiş, ca membri supleanţi. Ec. Georgeta Pelin şi jur. Cristiana Ancu vor reprezenta Consiliul Judeţean în CA al Spitalului de Boli Infecţioase Singureni, ca membri, în timp ce jur. Adelina Prodan şi ec. Ersilia Gica Petre vor fi membri supleanţi. Toate propunerile Executivului au fost aprobate, fără comentarii şi discuţii, de consilierii judeţeni.


Numărul de paturi din Spitalul Judeţean – majorat la 402

După ce şi-au stabilit reprezentanţii în consiliile de administraţie ale spitalelor, consilierii judeţeni au aprobat încă un proiect de hotărâre referitor la problema unităţilor sanitare. Mai exact, ei au aprobat solicitarea conducerii Spitalului Judeţean de majorare a numărului de paturi de la 383 la 402. În expunerea trimisă consilierilor, managerul Spitalului arăta că este necesară mărirea numărului de paturi, în condiţiile în care, în timp ce la nivelul Uniunii Europene, media de paturi la 1000 de locuitori este de 4,2, în judeţul Giurgiu aceasta este de doar 2,13. Conducerea Spitalului a propus suplimentarea cu 5 paturi a Compartimentului neonatologie, reducerea cu 2 paturi a capacităţii secţiei de medicină internă, neexistând spaţiul fizic necesar pentru amplasarea acestora şi redistribuirea celor 2 paturi la compartimentul Neonatologie. De asemenea, s-a solicitat suplimentarea numărului de paturi la Chirurgie generală (5 paturi), Obstetrică ginecologie (2 paturi), Pediatrie (2 paturi), şi Neurologie (5 paturi). În acelaşi document se arată că se solicită aceste modificări de structuri având în vedere numărul mare de gravide în evidenţă şi prognoza ce arată o creştere a numărului de naşteri în anul 2010. De asemenea, conducerea Spitalului a mai solicitat scoaterea din structură a Centrului de Hemodializă, deoarece a fost înfiinţat un centru privat, 3 dintre aparatele ce funcţionau în centrul din Spital urmând a fi trecute la Compartimentul de Nefrologie, pentru a se efectua dializa pacienţilor cu insuficienţă renală acută. Toate solicitările Spitalului Judeţean au fost aprobate de consilierii judeţeni, astfel că acum numărul de paturi al acestei unităţi a fost majorat la 402.

Judeţul Giurgiu cotizează 7.500 de lei anual la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Constituită de judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” implementează proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, proiect ce are ca scop asigurarea dotării tehnice pentru Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă. Cum una din sursele de venit ale acestei asociaţii este cotizaţia membrilor, consilierii judeţeni au decis ca Giurgiu – ca şi celelalte judeţe membre ale acestei asociaţii – să plătească 7.500 lei/anual, bani ce sunt necesari pentru amenajarea sediului, acoperirea cheltuielilor de constituire şi a celor cu personalul, utilităţile, transportul şi protocolul, materiale şi consumabile. În plus, din cotizaţia membrilor se intenţionează şi achiziţionarea unui calculator, a unui laptop, unei multifuncţionale şi a unui copiator performant. Consilierii judeţeni nu au avut nimic de obiectat, aprobând suma de 7.500 lei/an.

Director nou validat la camera Agricolă

În perioada 4-6 august, la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu. În urma susţinerii celor două probe de concurs – scrisă şi interviu – a fost declarat admis Gheorghe Panait. Conform legislaţiei în vigoare, după validarea concursului, preşedintele Consiliului Judeţean propune numirea, în condiţiile legii, a conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean; prin urmare, şi în acest caz, preşedintele Dumitru Beianu a propus consilierilor judeţeni numirea lui Gheorghe Panait în funcţia de director executiv al Camerei Agricole Giurgiu, propunere aprobată în unanimitate.

Cămin pentru bătrâni la Grădinari

O firmă din Capitală a solicitat Consiliului Judeţean concesionarea imobilului în care a funcţionat Centrul de plasament Sf. Toader, din Grădinari, pentru a realiza acolo un cămin pentru bătrâni. Consilierii judeţeni au luat în discuţie această solicitare; potrivit expunerii de motive ce a însoţit proiectul de hotărâre, imobilul în cauză este este compus din teren în suprafaţă de 30.000 mp (din care disponibil pentru concesiune, 27.000 mp) şi clădiri cu o suprafaţă construită de 4.813 mp (din care disponibili pentru concesiune 4.100 mp). Dat fiind faptul că, în prezent, imobilul este dezafectat, Consiliul Judeţean trebuie să asigure plata pazei acestuia; motivaţia concesiunii este dată de indisponibilitatea financiară de întreţinere a imobilului, lipsa unui program de utilizare a acestuia, cheltuielile necesare pentru pază, dar şi lipsa locurilor de muncă pentru personalul medical specializat care a funcţionat la fostul centru de plasament. Potrivit aceloraşi documente, nivelul minim al redevenţei propus este de 5.000 lei/lună, respectiv, 60.000 lei/an, durata acesteia find de 49 de ani. Consilierii au aprobat concesionarea a 27.000 mp de teren şi clădiri în suprafaţă de 4.100 mp la Centrul de plasament Sf. Toader, din Grădinari, unde firma concesionară urmează a realiza un cămin pentru persoanele vârstnice din judeţul Giurgiu.

Economii la lucrările de întreţinere a drumurilor

Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene pe anul 2010 a fost modificat, ca urmare a majorării cotei TVA; astfel, a fost suplimentată valoarea alocată lucrării „Asigurarea scurgerii apelor DJ 401 A Găiseni-Cărpenişu, km. 60+230-61+430, 1,200 km”, cu suma de 6.020 lei şi a fost inclusă în acest program o altă lucrare de acest gen, de data aceasta pe DJ 412 A, în localitatea Poşta, comuna Buturugeni, lucrare pentru care s-au alocat 50.000 lei. Potrivit referatului de specialitate, sumele necesare acestor lucrări se asigură prin redistribuirea creditelor din economiile realizate la alte lucrări incluse în program (covor bituminos DJ 601 şi DJ 611), realizate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie. De asemenea, tot din sumele astfel economisite, s-a suplimentat şi capitolul vizând întreţinerea curentă pe timp de iarnă (deszăpezire, combatere polei, informare, stare drumuri), unde sumele alocate sunt acum mai mari cu 102.112 lei.

Cristina MOISE