Ce au decis consilierii județeni la cea mai recentă ședință extraordinară

0
641

Astăzi, 6 noiembrie 2020, ora 11, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordine de zi, dezbătute și adoptate cu majoritate de voturi, sunt:

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 2020 și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020
 • Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale.
 • Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza comunei Joița, din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietatea publică a Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” (Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 15.3.1.023, cod eMs ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul Județean de UrgențăGiurgiu”.