Câte școli din județul Giurgiu vor funcționa în acest an fără autorizații de securitate la incendiu? Vezi care este situația actuală în județul Giurgiu…

0
194

Vacanța de vară se apropie ușor, ușor de sfârșit și ca în fiecare an mai multe școli nu sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, în cele mai bune condiții și cu toate avizele necesare obținute.

Ministrul Educației a mărturisit că este conștient de situația actuală a școlilor, unde multe unități de învățământ sunt șantiere, nicidecum pregătite pentru primirea din toamnă a elevilor.

Sunt într-adevăr multe şcoli în care sunt şantiere în acest moment, important este ca şantierele să fie închise înainte de începerea şcolii.

(…) Ministerul Educaţiei se implică prin programa de reabilitare a şcolilor pe care le monitorizează îndeaproape, Ministerul Educaţiei susţine implementarea proiectului România Educată prin care avizăm modificarea şi eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranţă şi calitate în şcolile din România.

(…) Am primit asigurări din partea inspectoratelor şcolare că lucrările vor fi finalizate. Acum, măsura în care eu sunt convins că aceste lucruri se vor întâmpla este discutabilă.” a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Am apelat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu pentru a afla care este situația la nivelul unităților de învățământ privind necesitatea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, aceștia facându-ne următoarele precizări:

  • „la nivelul județului Giurgiu există 295 de clădiri cu destinația de învățământ. Din numărul total al acestora, pentru 235 nu este necesară emiterea unei autorizații de securitate la incendiu, iar 15 clădiri cu destinația de învățământ dețin această autorizație;

  • 28 de unități școlare cu personalitate juridică, care au în administrare 45 de clădiri, nu dețin autorizație de securitate la incendiu;

  • în prezent, nu este depusă spre analiză nicio cerere de emitere a avizului / autorizației de securitate la incendiu pentru unități de învățământ.”

Tot ISU Giurgiu ne-a mai făcut următoarea precizare: „obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției”, iar „până la obținerea autorizației de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor ”.

De asemenea, „pentru construcțiile și amenajările care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința securitate la incendiu, beneficiarii au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31.12.2022 ”.

Sperăm ca situația de fapt să se schimbe și că până la termenul limită stabilit de lege,  beneficiarii care au obligația obținerii respectivului act administrativ, să se conformeze întru totul.

(Ana Magheru)