luna_identitatii_oradea_bihoreanulÎn mai puţin de un trimestru, de la începutul acestui an, pentru un număr de 32 de persoane s-a sistat acordarea plăţii beneficiilor sociale.

“Plata beneficiilor sociale este reluată  după ce persoanele  cu handicap  sau mandatarii  acestora depun  cereri la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cereri prin care  solicită repunerea în plată, precum şi plata sumelor restante. Fiecare cerere trebuie să aibă ataşată copia  documentului de identitate nou emis de către Serviciile de Evidenţă a Persoanelor; cererea poate fi depusă la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu sau poate fi  transmisă  prin poştă, curierat, fax sau poşta electronică”, se precizează într-un comunicat al DGASPC Giurgiu.

Pentru a evita situaţiile de suspendare a plăţii indemnizaţiilor de handicap şi bugetului complementar, la nivelul Compartimentului Plăţi prestaţii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu se are în vedere ca, la reactualizarea  bazei de date cuprinzând  persoanele încadrate într-un grad de handicap din judeţul Giurgiu, să fie incluse şi date  privind termenul de valabilitate al documentului de identitate pentru ca astfel  persoanele respective să poată fi atenţionate în prealabil cu privire la suspendarea plăţilor.

De altfel, numărul persoanelor cu handicap cărora le este suspendată plata beneficiilor sociale din cauza expirării termenului de valabilitate al cărţii de identitate este în scădere de la an la an. Astfel, în anul 2014, s-au aflat în această situaţie 478 persoane; în anul 2015, numărul a scăzut la 331 persoane iar în anul 2016 la 274 persoane.

Jurnal