Noua lege care stabilește numărul maxim de elevi în clase, va intra în vigoare, în mod oficial, din luna septembrie, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, urmând să vină cu precizări imediat după ce va fi aplicată.

 Modificările aduse de legislație stabilesc ca în învățământul primar vom avea „în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 si nu mai mult de 22″, iar în învățământul gimnazial vor fi „în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26″.

În clasele de învățământ liceal și profesional, „clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30″. În situațiile excepționale, clasele pot funcționa cu „cel mult 3 elevi/preșcolari” peste efectivul maxim.

Legea pentru modificarea si completarea Legii educației naționale nr.1/2011 a fost adoptată de Camera Deputaților în 3 iunie 2020, iar Senatul, din postura de cameră decizională, a adoptat-o în 21 iulie 2020. Pe 20 august ea a fost promulgată de Președintele țării, devenind Legea nr. 185/2020.

Noua lege prevede efectivele de elevi din clase, după cum urmează:

– învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

– învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

–  învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 si nu mai mult de 25 si pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;

–  învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

– învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30.

Există și situații excepționale, când pot exista maxim 3 elevi în plus peste aceste efective.

În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin.(l), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin.(l)”.

Legea nr. 185/2020 aduce modificări importante și în ceea ce privește Norma Didactică.

– „Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin.(3) lit.c)-e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului. Personalul didactic care desfășoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învățare-evaluare, în funcție de numărul de profesori – stagiari coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfășoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plata cu ora”.

– „Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță se pot aloca în normă 2-3 ore„.

– „Norma didactică a consilierului școlar corespunde unui post de consilier școIar în cabinetul de asistență psihopedagogică, respectiv în cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică și se stabilește prin raportare la un număr de 500 de elevi, 500 de elevi si preșcolari sau de 300 de preșcolari. Activitățile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării”.

– „În norma didactică prevăzută la alin.(l), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și ore de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și ore de învățare remedială fără a depăși o jumătate de normă de predare – învățare – evaluare, cu menținerea drepturilor salariale”.

(Jurnal)