Care au fost  proiectele votate în ultima ședință a Consiliului Județean Giurgiu, de luni 4 aprilie…

0
89

P1040940-560x356

 

Printre proiectele de hotărâre aprobate în unanimitate de consilierii județeni reuniți în ședință extraordinară în data de 4 aprilie, s-a numărat și proiectul ”ALERT – harta vulnerabilităților la corupție în administrația publică locală”, proiect de urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Acest proiect, a precizat directorul executiv al Consiliului Județean, Nicu Mardale, în expunerea de motive, se va derula în parteneriat cu Centrul Syene pentru Educație (CSE) și cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Obiectivul general îl reprezintă asigurarea creșterii implementării măsurilor referitoare la prevenirea corupției, a cunoștințelor și a competențelor anticorupție, prin identificarea tiparelor corupției în administrația publică din România și orientarea măsurilor preventive spre ameliorarea factorilor favorizanți ai corupției. În acest sens, vor fi organizate 7 cursuri autorizate pentru 100 de funcționari publici cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției de la 50 de autorități publice locale. De asemenea, vor fi organizate 15 seminarii pentru alți 200 de funcționari publici și pentru 100 de reprezentanți de la 50 de ONG-uri și structuri asociative ale autorităților publice. Valoarea totală a proiectului este de 5,052,650 lei, din care contribuția C.J. va fi de 2% (30,116 lei), a mai spus  directorul Mardale.

          În cadrul aceleași ședințe, consilierii  județeni au votat , tot în unanimitate,   proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. Concret, a fost aprobată suplimentarea numărului de poturi al unității cu un număr de 3 posturi de infirmiere, în condițiile în care în prezent este prevăzut un număr de 20 de astfel de posturi, insuficiente pentru asigurarea continuării activității în 4 ture.

          Un alt proiect aprobat în unanimitate a fost acordarea unui sprijin financiar în valoare de 45.000 de lei Primăriei din comuna Isvoarele, pentru demararea lucrărilor de decolmatare a unui canal care, de ceva vreme, din pricina colmatării, creează riscul producerii de inundații în zonă.

          Nu în ultimul rând, a fost aprobat de către toți aleșii,  proiectul de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, care constă în transformarea unor posturi contractuale pentru care titularii au susținut și promovat examenul aferent, în gradul profesional imediat superior, cu respectarea prevederilor.

Teodora Nicolau