Care au fost deficiențele depistate de ITM Giurgiu la angajatorii din domeniul construcțiilor, în ultima campanie desfășurată la nivel național

0
281

„În perioada 05.10-07.10.2022 în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41,42, 43, I.T.M. Giurgiu a efectuat 9 controale ce au vizat unități din județul Giurgiu. În urma controalelor efectuate s-au constatat deficiențe, pentru care s-au aplicat 2 sancțiuni, din care 1 avertisment și 1 amenda contravențională în valoare totală de 40.000 lei și au fost dispuse 12 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Obiectivele campaniei au vizat identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate, precum și eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Cele mai frecvente deficiențele constatate de inspectorii de muncă în controalele efectuate au fost următoarele:

– transmiterea întârziată a contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

– neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă; angajatorul nu face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariaților;

– lipsa contractelor individuale de muncă la locul de muncă;

– angajatorul nu face dovada înregistrării în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi nu a transmis în baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii elementele contractelor individuale de muncă ale salariaților;

– evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat, cu evidențierea distinctă a orelor de începere respectiv de terminare a programului de munca pentru salariați, precum și respectarea și aplicarea dispozițiile art. 260 alin.(1) lit. e^5, cu privire la acordarea angajaților a salariului corespunzător statelor de plată și nu face plata contribuțiilor sociale conform salariilor. 

Industria construcțiilor utilizează o pondere semnificativă din forța de muncă, iar acest sector constituie o prioritate pentru I.T.M. Giurgiu. Relația de muncă (raportul juridic dintre angajatori și salariați) în activitățile de construcții este deseori neclară, iar acest fapt duce, în mod regulat, la refuzul accesului muncitorilor la anumite drepturi și beneficii, însă inspectorii de muncă au un rol esențial în asigurarea unor condiții de muncă decente pentru muncitorii din toate sectoarele economiei,inclusiv în construcții”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu.

(Jurnal)