Care a fost câștigul salarial al giurgiuvenilor, la nivelul județului, în anul 2022

0
558

Câştigul salarial în luna noiembrie 2022, în judeţul Giurgiu

Câştigul salarial mediu brut în luna noiembrie 2022 a fost de 5354 lei. Câştigul salarial mediu net  tot în luna noiembrie a anului 2022 a fost de 3418 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 36 de lei.

 Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu brut a crescut cu 11,5 %, iar câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,0 %.                                                                       

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna noiembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Evoluţia câştigurilor salariale medii nete în perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022

        Pentru perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative), salariaţii din domeniul agriculturii și industriei alimentare beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Ȋncepând cu 1 iunie 2022, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale), salariații care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, ȋn următoarele situații:

– angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2550 de lei la 2750 de lei;

– nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

    În luna noiembrie 2022, nivelul câştigului salarial mediu brut a înregistrat o creştere cu 1,2% faţă de cel din luna octombrie 2022. În agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit câştigul salarial mediu brut a crescut cu 23,5%, în industrie şi construcţii a scăzut cu 1,6%, iar în servicii nu a înregistrat scăderi semnificative.

         Nivelul câştigului salarial mediu net din luna noiembrie 2022 a fost mai mare faţă de cel din luna octombrie 2022 cu 1,1%. În agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit câştigul salarial mediu net a înregistrat o creştere cu 20,0%, în industrie şi construcţii a scăzut cu 1,7%, iar în servicii a înregistrat o uşoară scădere cu 0,1%.

           Câştiguri salariale pe principalele diviziuni CAEN                

Diviziune CAEN

REV. 2

Câştig salarial mediu în luna noiembrie 2022
brut net
lei % faţă de octombrie 2022 lei % faţă de octombrie 2022
Total judeţ 5354 101,2 3418 101,1
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit 6434 123,5 4689 120,0
Industrie şi construcţii 4583 98,4 3316 98,3
Servicii 5589 100,0 3321 99,9

 

 Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste. 

(Jurnal)