În zilele de 9 şi 10 mai profesorul de muzică Gheorghe Niţescu, consultant artistic la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT) a reprezentat judeţul la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Obiceiuri tradiţionale de ieri şi de azi – Piteşti 2009”. Prestigioasa manifestare s-a desfăşurat în oraşul lalelelor (Piteşti) şi a fost organizată, după cum ne spunea luni, 11 mai, profesorul Gheorghe Niţescu, de către: Consiliul Judeţean Argeş; CJCPCT Argeş şi Asociaţia Folcloriştilor Argeşeni „C. Rădulescu-Codin”. Lucrările acestei reuniuni ştiinţifice au avut loc la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” din Piteşti, şi la ele au participat, printre alţii, reprezentanţi de marcă de la: Universitatea Bucureşti; Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”; Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” şi Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Bucureşti. Acestora li s-au alăturat reprezentanţii judeţelor: Giurgiu, Satu-Mare, Argeş, Galaţi, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa etc. Scopul principal al acestei Sesiuni, ne-a mai spus profesorul Gheorghe Niţescu, l-a constituit prezentarea unor materiale de specialitate despre creaţia populară din diferite zone ale ţării, pe tema menţionată anterior.

Pe tot timpul desfăşurării lucrărilor, Sesiunea de la Piteşti a fost prezidată de către Prof. Univ. Dr. Nicolae Constantinescu, de la Universitatea Bucureşti. Materialul prezentat de către CJCPCT Giurgiu, prin reprezentantul său profesorul Gheorghe Niţescu, s-a intitulat „Căluşarii din Oinacu”, şi a fost primit cu real interes de toţi participanţii, remarcându-se la loc de cinste printre cele 20 de lucrări de specialitate prezentate în cele două zile de comunicări ştiinţifice. Pe tot timpul dezbaterilor care au avut loc, Referatul „Căluşarii din Oinacu” a fost apreciat unanim de toţi cei care au luat cuvântul. CJCPCT Giurgiu a prezentat materialul său ştiinţific într-o formă inedită, surprinzând în mod plăcut pe cei prezenţi în sală. Pe lângă textul citit de profesorul Gheorghe Niţescu s-a prezentat şi un film, cu o durată de peste patru minute, în condiţii tehnice deosebite, în care se putea urmări pe viu evoluţia măiastră a artiştilor ce poartă cu cinste, peste ani, obiceiurile şi tradiţiile din această zonă folclorică, artişti reuniţi într-un grup ce poartă titulatura „Căluşarii din Oinacu”. “Am optat pentru această formulă powerpoint, ne spunea cu modestie Gheorghe Niţescu, pentru a capta cu ajutorul unor elemente noi şi moderne de tehnică, atenţia tuturor celor prezenţi în sală. În concluzie, a fost un schimb de experienţă util, mai ales că CJCPCT Giurgiu nu mai participase de mulţi ani la o asemenea mare Sesiune de comunicări ştiinţifice”. Ultima prezenţă înregistrându-se, se pare, în 1998, an în care sesiunea s-a organizat la Giurgiu!

„După participarea la acest eveniment, a continuat profesorul Gheorghe Niţescu, pot să vă spun sincer că, am rămas plăcut surprins de activitatea bogată pe care o are judeţul Argeş vis-a-vis de editarea şi tipărirea unor materiale care privesc creaţia populară. Aici, aş menţiona doar „Caietele folclorice Argeş” şi „Bule-tinul cultural argeşean”- revistă trimestrială- lucrare de specialitate care ar putea fi realizată şi de judeţul nostru. Argeşul are o bogată colecţie de tipărituri, ceea ce dovedeşte că aici a existat o preocupare permanentă în acest domeniu sensibil, cum putem denumi obiceiurile şi tradiţiile folclorice. Sesiunea de la Piteşti se desfăşoară anual, şi ea pune la dispoziţia organizatorilor şi participanţilor toate materialele necesare.

Prezentarea creaţiei populare de ieri şi de azi se poate realiza în foarte multe moduri, iar pe viitor ne propunem şi noi, CJCPCT Giurgiu, să atragem personalităţi ale vieţii folcloristice, de la nivel naţional, la cercetările pe care le efectuăm la nivelul judeţului, şi aici mă refer la specia-lişti în coregrafie, obiceiuri, etnografie etc. În încheiere, ne-a mai spus profesorul Gheorghe Niţescu, ca un fapt îmbucurător aş menţiona prezenţa masivă a profesorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, profesori care de-a lungul timpului s-au specializat în perpetuarea tradiţiilor şi valorilor folclorice din diverse zone ale ţării.

H. CĂLIN