DSC_0037Sâmbătă, 25 aprilie, Carmen Mihaela Peţanca, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT), instituţie care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, a participat în calitate de partener, în comuna  Ghimpaţi, la o amplă acţiune din cadrul implementării Proiectului ”Tradiţia – Oglinda sufletului românesc”. Este un proiect educaţional care are un rol foarte important în comunitatea locală, deoarece elementele de cultură şi civilizaţie particularizează valorile perene ce au ca numitor comun tradiţiile şi obiceiurile poporului român, transmise din generaţie în generaţie. Aceste repere apropie naţiunile în contextul ideii de cetăţean european, dar contribuie şi la consolidarea identităţii naţionale prin educarea tinerilor în spiritul uropean ”Unitate prin diversitate” – ne-a explicat directoarea Carmen Peţanca.

”La acest proiect destinat unităţilor şcolare participă pe lângă CJCPCT Giurgiu, prin intermediul Şcolii Populare de Arte, şi alte unităţi de învăţământ din ţară: Liceul ”Tiu Dumitrescu” din Mihăileşti judeţul Giurgiu, Şcoala Gimnazială Glodeanu Siliştea din judeţul Buzău, Şcoala Gimnazială Corbii Mari din judeţul Dîmboviţa, Şcoala Gimnazială nr. 1 Micleşti din judeţul Vaslui, Şcoala Gimnazială nr. 1 Vulcăneasa din judeţul Vrancea, Şcoala Gimnazială Curtişoara din judeţul Olt, Colegiul UCEOM ”Spiru Haret” din Bucureşti,  Şcoala Gimnazială Livezile din judeţul Alba, Şcoala Gimnazială Drăgăneşti – Vlaşca din judeţul Teleorman, Şcoala Gimnazială Clinceni din judeţul Ilfov şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Ghimpaţi judeţul Giurgiu.

La manifestarea de la Ghimpaţi, ne-a mai declarat Carmen Mihaela Peţanca, CJCPCT a participat cu Ansamblul de cântece şi dansuri populare ”Mugurel de sălcioară”, ansamblu care funcţionează în cadrul Şcolii Populare de Arte , fiind instruit de profesorul Velicu Prodan. Pe lângă membrii acestui ansamblu instituţia noastră şcolară a participat şi cu solistul vocal de muzică populară Selena Mărgean, din cadrul Clasei de canto muzică populară – profesor Mihaela Ţiţeica. Menţionez că la această acţiune au participat copii extrem de talentaţi din cadrul şcolilor gimnaziale menţionate, proiectul urmând a fi implementat până la finele anului 2015. Este de remarcat şi faptul că la Ghimpaţi au participat şi copii de grădiniţă, de la grupa pregătitoare, care au prezentat cântece şi jocuri populare specifice zonei Vlaşca. Reprezentanţii judeţului Giurgiu au prezentat şi alte obiceiuri specifice zonei dar şi jocuri populare. Cei din Micleşti, judeţul Vaslui, pe lângă dansuri populare şi solişti vocali de muzică populară, au adus la Ghimpaţi şi un interesant grup instrumental folcloric. Toţi participanţii la ”sărbătoarea” de la Ghimpaţi au fost îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale populare, specifice zonei folclorice din care proveneau”.

La acţiunea de la Ghimpaţi, ne-a mai spus Carmen Mihaela Peţanca, s-au mai desfăşurat şi alte acţiuni specifice proiectului menţionat, lansarea sa făcându-se în cadrul Centrului de Documentare şi Informare/ Sala de festivităţi a Căminului Cultural. În faţa unui numeros public au evoluat copii şi elevi de diferite vârste, unii dintre ei foarte talentaţi. Pe lângă cântece şi dansuri populare participanţii la proiect au prezentat şi lucrări de artă plastică, desene, piese de teatru, obiceiuri tradiţionale la români – Crăciunul, obiceiuri bulgăreşti – Sfântul Trifon Zarezan (tăietorul viilor) prezentat de elevii din satul Copaciu etc. S-au mai prezentat şi alte mituri şi legende locale, inclusiv modul de organizare al unei şezători. Grupul ţintă al acestui proiect îl constituie elevii din clasele I – XII, proiectul desfăşurându-se pe mai multe secţiuni pentru elevi. La rândul lor şi cadrele didactice din şcolile şi instituţiile partenere participă la diverse activităţi şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. Scopul final al proiectului în care CJCPCT este partener  este acela al descoperirii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare locale, şi al educaţiei prin folclor într-o lume multiculturală plină de cutume şi valori moştenite de la strămoşi.

În finalul acţiunilor, toţi participanţii la implementarea proiectului doresc să contribuie la dezvoltarea interesului pentru cunoaştere, păstrarea şi transmitere a tradiţiilor locale, cu ajutorul acţiunilor organizate de elevii şcolilor partenere – a concluzionat directoarea Centrului de Conservare Giurgiu.

Heliade CĂLIN