La sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu a avut loc joi, 17 aprilie, o conferinţă de presă, cu participare internaţională, prilejuită de lansarea oficială a Proiectului ”Măsuri şi instrumente în sprijinul cooperării în afaceri transfrontaliere între Districtul RAZGRAD şi judeţul Giurgiu, proiect finanţat prin contractul de grant EFRD din cadrul Programului CBC România – Bulgaria 2007-2013, axa Prioritară 3, în prezenţa jurnaliştilor şi a oamenilor de afaceri din România şi Bulgaria. Delegaţia oamenilor de afaceri din Districtul Razgrag, formată din 10 persoane, a fost condusă de vicepreşedintele Camerei de Industrie şi Comerţ Razgrad (CICZR) şi managerul proiectului, partea română fiind reprezentată de Alexandru Epîngeac, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu (CCIA) şi Rodica Ciobanu, administratorul S.C. Info Grup SRL Giurgiu. După saluturile cordiale specifice unor asemenea acţiuni, Alexandru Epîngeac a menţionat printre altele: ”Deşi suntem la circa 80-90 de kilometri distanţă, lansăm astăzi un proiect transfrontalier întrucât ne leagă o veche prietenie. Avem bucuria să îl avem printre noi pe vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Razgrad, Slavi Iliev şi Svetlin Simeonov managerul proiectului, împreună cu câţiva oameni de afaceri din ţara vecină. Proiectul este deosebit de important şi ne-am pus mare speranţă în el. Posibilităţile părţii bulgare sunt foarte mari în raport cu cele ale judeţului Giurgiu şi sperăm să realizăm multe lucruri eficiente împreună. Acest nou proiect internaţional, pe care îl lansăm acum, este de fapt al doilea proiect transfrontalier pe care îl avem în derulare şi la care se conturează deja rezultate foarte bune”. Vicepreşedintele CICZR, Slavi Iliev a precizat în alocuţiunea sa: ”Mă bucur că am luptat alături de domnul Epîngeac să câştigăm acest proiect de cooperare transfrontalieră. Misiunea noastră este să asigurăm consultanţă reciprocă firmelor din Giurgiu şi Razgrad pentru cooperare economică. Noi avem numeroase firme private foarte bine dezvoltate, în domenii diverse precum: producţia de medicamente de uz veterinar şi uman, producţia de pui grill, piese de motoare cu ardere internă,  plăci de faianţă, contactori şi cabluri electrice, seminţe pentru agricultura de calitate superioară etc”. ”În regiunea noastră, a specificat şi Svetlin Simeonov, turismul este foarte bine dezvoltat şi mă bucur că anual foarte mulţi români ne tranzitează zona, mergând spre litoralul bulgăresc. Pe viitor sper ca aceşti turişti să poposească mai mult timp la Razgrad, întrucât au ce vizita din punct de vedere turistic şi gastronomic”.

 

De ce a apărut acest proiect?

Proiectul lansat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu ”Măsuri şi instrumente în sprijinul cooperării transfrontaliere între Districtul Razgrad şi Judeţul Giurgiu” Ref. Nr. 2 (4i) – 3.1-30, Mis-ETC code: 601 este finanţat prin Contractul de grant EFRD nr. 61045/29.07.2013, a precizat Alexandru Epîngeac, din cadrul Programului CBC România – Bulgaria 2007-2013, axa Prioritară 3 ”Dezvoltarea economică şi socială”, Zona Cheie de intervenţie 1 ”Susţinerea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor şi promovarea imaginii şi identităţii regionale”, a doua etapă de propuneri. Partenerul principal al acestui proiect este Administraţia regională Razgrad, secondat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu, şi Camera Reginală de Comerţ, Industrie şi Agricultură Razgrad – Bulgaria. Bugetul total al acestui proiect este de 267.743,00 euro, durata de implementare 18 luni, data de începere 10.08.2013 şi termen de finalizare 9.02.2015.

Cui se adresează proiectul şi ce obiective are

Necesitatea acestui proiect a fost amplificată de faptul că există o lipsă acută de informaţii despre oportunităţile de schimb economic între Regiunea Razgrad şi Judeţul Giurgiu şi de lipsa unor structuri comune pentru ambele regiuni în susţinerea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor. Şi nu în ultimul rând de lipsa mecanismelor de promovare a schimburilor economice ca de exemplu: târguri cu expoziţii, forumuri de afaceri etc. Proiectul, a mai specificat Alexandru Epîngeac, preşedintele CCIA Giurgiu, are ca obiectiv general susţinerea acordată creşterii economice a regiunii şi creşterea activităţii economice a companiilor şi fermierilor din Razgrad şi Giurgiu, prin extinderea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor şi îmbunătăţirii imaginii regionale comune a celor două regiuni. Dintre obiectivele precise pentru acest proiect menţionăm: Întărirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor între Razgrad şi Giurgiu; Extinderea interacţiunii transfrontaliere şi stabilirea de legături în domeniul dezvoltării economice; şi Promovarea îmbunătăţită şi susţinerea iniţiativelor investiţionale. Proiectul, pe care îl lansăm azi, a precizat Alexandru Epîngeac, are ca grupuri ţintă: IMM-urile, fermierii, organizaţiile de susţinere a afacerilor, administraţiile locale şi regionale din Razgrad şi Giurgiu. Proiectul are mai multe activităţi, precum: Management proiect; Organizarea de proceduri de licitaţii; analiza climatului economic curent şi stabilirea de contacte de afaceri; Analiza cadrului legal şi a cerinţelor administrative pentru activităţi de afaceri în Bulgaria şi România.

Activităţile proiectului şi rezultatele scontate

Se vor desfăşura întâlniri de lucru, câte una la Razgrad şi una la Giurgiu, unde se vor prezenta concluziile din analize; se vor purta discuţii despre înfiinţarea unei baze pentru idei şi propuneri ca fundament al dezvoltării documentelor strategice din cadrul proiectului. Se vor mai organiza, menţiona Alexandru Epîngeac: Mese rotunde/conferinţe de presă la Razgrad şi Giurgiu; O masă rotundă unde se vor purta discuţii cu participarea părţilor interesate despre perspectivele dezvoltării economice şi cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor între Razgrad şi Giurgiu. A doua masă rotundă va cuprinde prezentarea strategiilor dezvoltate în cadrul proiectului şi se vor purta discuţii despre etapele următoare din susţinerea cooperării reciproce în domeniul afacerilor şi dezvoltării economice. Se vor înfiinţa birouri de informaţii pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul afacerilor în Razgrad şi Giurgiu în scopul furnizării de oportunităţi pentru consultaţii în afaceri în ambele regiuni. Se vor înregistra şi disemina broşuri promoţionale ale companiilor din ambele regiuni; se va elabora o strategie de marketing al cooperării; şi se va eloabora o strategie de dezvoltare a afacerilor asociate. Pe parcursul implementării proiectului, a precizat Alexandru Epîngeac, se vor organiza 6 traininguri pe subiectul ”Existenţa cadrului legislativ şi a cerinţelor administrative pentru derularea afacerilor în România şi Bulgaria, câte 3 în Giurgiu şi 3 la Razgrad. Se vor derula activităţi pentru IMM –uri din domeniul serviciilor şi al sectorului productiv. Scopul acestor traininguri este acela de a se stabili contacte de afaceri între IMM-urile din Razgrad şi Giurgiu. Se va susţine participarea IMM-urilor locale la târguri anuale organizate în Razgrad şi Giurgiu şi se va urmări participarea IMM-urilor din Razgrad la 3 târguri organizate la Giurgiu şi a IMM-urilor din Giurgiu la 3 târguri la Razgrad. Cu sprijinul CCIA Giurgiu se vor organiza, a spus preşedintele CCIA Giurgiu, forumuri speciale de afaceri, câte 3 la Razgrad şi 3 la Giurgiu, care vor acompania participarea IMM-urilor locale la expoziţii anuale comerciale în cele două oraşe. În timpul forumurilor de afaceri se va desfăşura o ceremonie de acordare de premii pentru cei mai activi reprezentanţi ai grupurilor de ţintă în cadrul implementării proiectului. Acest proiect va avea şi campanii promoţionale, organizându-se conferinţe de presă de început şi sfârşit de proiect, în Razgrad şi Giurgiu. Se va face câte 5 publicări în presa locală, 2 reportaje radio şi 2 reportaje Tv transmise în cele două oraşe şi se vor elabora materiale promoţionale: de tip banner rolă, foldere şi broşuri. În acelaşi timp, se vor dezvolta site WEB, versiuni în limba bulgară, română şi engleză. Se va crea o oportunitate de consultaţii online; un Registru al IMM-urilor din Giurgiu şi Razgrad, firme care intenţionează să stabilească cooperări de afaceri. De la acest proiect, a menţionat Alexandru Epîngeac, se aşteaptă obţinerea unor rezultate bune: Interacţiune transfrontalieră; Sprijin oferit pentru creşterea contactelor de afaceri şi a dezvoltării economice; Parteneriate stabilite pentru termen îndelungat; şi Atingerea unui nivel ridicat al cooperării între afacerile din regiunea transfrontalieră.

N.R. Pe parcursul derulării proiectului vă vom ţine la curent, cu amănunte ce v-ar putea fi necesare în activitatea dumneavoastră.

Heliade CĂLIN