Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a dezbătut miercuri, 1 aprilie, în şedinţă extraordinară proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intrevenţie la mai multe obiective din oraş. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi ale Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a aprobat suma de 2.456.112 lei, contribuţia Primăriei Municipiului Giurgiu, sumă ce reprezintă 30% din valoarea de construcţii – montaj a obiectivelor de investiţii ce se vor derula prin intermediul Direcţiei Economice si Direcţiei Relaţii Comunitare.

Se vor efectua lucrări de creştere a nivelului energetic la următoarele blocuri de locuinţe: bl. 512, bl. 31/511, bl. 42/853, bl. 45/853, bl. 56/2D, bl. 57/2D, bl. 58/2D, bl. 59/2D, bl. 65/1D şi bl. 66/1D.

Sumele necesare acestor lucrări de modernizare provin de la bugetul de stat 50% din C+M: 4.093.520 lei, din bugetul local30% din C+M: 2.456.112 lei şi din fondurile asociaţiilor de proprietari – 20% din C+M: 1.637.408 lei.

Mirela Vişan