saracie

Deși este beneficiară a multor deduceri fiscale, Biserica Ortodoxă Română va mai primi în continuare,  potrivit proiectului de norme ale noului Cod fiscal, un cadou: tipăriturile de cult, manualele și cursurile teologice vor fi vândute de către biserici, începând din 2016, fără TVA!

Astfel, conform Profit.ro, pe lista activităților care nu sunt considerate economice și care, prin urmare, se vând fără TVA au fost adăugate „tipăriturile de cult, manualele și cursurile teologice necesare desfășurării activității din instituțiile de învățământ religios ale cultului respectiv”.

Totodată, în noul Cod fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, pe lista veniturilor neimpozabile ale unităților de cult au fost adăugată veniturile obținute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale, însemnând vânzarea de terenuri, clădiri, mașini etc.

În prezent, sunt neimpozabile veniturile cultelor religioase obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, din chirii, din despăgubiri în forma bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate. Totodată, cultele sunt scutite de impozite pe clădiri și terenuri. În ciuda tuturor acestor privilegii încă nu am văzut un spital sau o casă de bătrâni sau de copii abandonați ridicată de biserică. De ce? Viitorul Guvern și respectiv viitorul Parlament al României ar trebui să condiționeze aceste privilegii cerând reprezentanților bisericii ca pentru toate aceste cadouri să aibă bunul simț de a se îngriji de problemele sociale ale ”aproapelui”!

(Jurnal)