comert 2 comert 3 comert4 comert 5

 

 

 

 

În cadrul Proiectului transfrontalier ”Măsuri şi instrumente în sprijinul cooperării în afaceri transfrontaliere între Districtul Razgrad şi Judeţul Giurgiu”, proiect finanţat de Contractul pentru acordarea de asistenţă financiară din partea FEDER privind Programul de Cooperare Trasfrontalieră România – Bulgaria 2007 -2013, MIS-ETC code: 601, având ca parteneri Administraţia Regională Razgrad, Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură (CCIA) Giurgiu şi Camera Regională de Comerţ, Industrie şi Agricultură Razgrad, s-a înfiinţat la Giurgiu în cadrul CCIA un Birou de Informaţii pentru Cooperare în Afaceri Transfrontaliere. ”Biroul, ne-a declarat preşedintele CCIA Giurgiu, Alexandru Epîngeac, funcţionează deja în cadrul camerei şi înregistrează rezultate notabile. Până acum a fost vizitat deja de peste 250 de oameni de afaceri şi nu numai, care au primit din partea reprezentanţilor noştri informaţii necesare încheierii unor tranzacţii economice în Zona Razgrad din Bulgaria. Vizitatorii au avut, prin intermediul biroului, posibilitatea de a contacta oameni de afaceri din zona economică Razgrad şi să obţină astfel mult mai uşor şi rapid informaţii specifice deschiderii unei afaceri în Districtul Razgrad. Oamenii de afaceri din judeţul Giurgiu au avut tot prin intermediul acestui birou şi posibilitatea să afle informaţii privind nivelul fiscalităţii aplicate în Districtul Razgrad”.

În cadrul proiectului menţionat, ne-a mai spus Alexandru Epîngeac, preşedintele CCIA Giurgiu, avem în funcţiune şi site-ul www.razgrad-giurgiu.eu, site pe care firmele din Judeţul Giurgiu îşi pot înscrie activitatea desfăşurată, denumirea produselor realizate etc. Acest site este realizat în limba engleză şi în limba bulgară, iar în urma înscrierii pe el se poate ajunge la posibilitatea de a obţine informaţii economice specifice celor două zone din România şi respectiv din Bulgaria. Şansa utilizatorilor acestui site-u de a obţine informaţii utile este mult mai mare şi sigură, mai ales  dacă avem în vedere şi faptul că partenerii bulgari şi-au înscris şi îşi înscriu şi în continuare cu operativitate activitatea firmelor pe care le administrează. În acelaşi timp oamenii de afaceri din Districtul Razgrad îşi înscriu pe acest site şi intenţiile de a colabora cu mediul de afaceri din Judeţul Giurgiu, colaborări care se pot efectua în diverse domenii de activitate economică. Putem remarca deocamdată şi faptul, a mai menţionat preşedintele CCIA Giurgiu, că firmele deja premiate de CCIA Giurgiu la închiderea proiectului: SC. CONFOR, SC CRISIR INSTAL şi TC Construct din Judeţul Giurgiu au continuat în această perioadă întâlnirile de afaceri cu partenerii din Razgrad, întâlniri care au dus la o relaţionare foarte bună între partenerii români şi bulgari soldate cu încheierea unor contracte şi contacte de afaceri sau colaborare durabilă. În continuare, a conchis Alexandru Epîngeac, prin intermediul Biroului de Informaţii pentru Cooperare în Afaceri Transfrontaliere Giurgiu, care funcţionează în cadrul CCIA Giurgiu, se vor stabili în perioada următoare noi relaţii de colaborare cu societăţi comerciale din Judeţul Giurgiu şi Districtul Razgrad, iar în acest scop îi invităm pe toţi oamenii de afaceri din judeţ să-i contacteze pe specialiştii noştri.

Heliade CĂLIN