Imagine1La propunerea preşedintelui Vasile Mustăţea, luni, 22 iunie, a fost aprobat proiectul din domeniul culturii, proiect care priveşte întocmirea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare clădire bibliotecă judeţeană, situată în Municipiul Giurgiu, Strada Ştefan cel Mare nr. 14, Judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie.

”Proiectul prevede efectuarea unor lucrări de consolidări interioare la această clădire, care face parte din Patrimoniul Naţional. Pentru efectuarea lor, a trebuit luat şi avizul Direcţiei Naţionale pentru Cultură, noi am fi dorit să efectuăm şi consolidări exterioare şi anvelopare dar nu ni s-a aprobat. Trebuie să aprobăm urgent acest proiect de hotărâre pentru a putea să scoatem urgent la licitaţie lucrările respective, mai ales că ele trebuie să fie gata în acest an”, a precizat Vasile Mustăţea, preşedintele Consi-liului Judeţean Giurgiu.

  1. CĂLIN