Înmatricularea autoturismelor sub euro 5 ar putea fi interzisă în România – PNIESC Planul Național pentru Energie și Schimbări Cliamtice (PNIESC) al României vorbește despre posibilitatea interzicerii înmatriculării autoturismelor cu normă de poluare sub euro 5, pentru ca țara noastră să poată respecta țintele de eficiență energetică și de mediu asumate prin acest Plan în fața Comisiei Europene.

Reducerea emisiilor GES (gaze cu efect de seră), prin menținerea unui parc auto cu autovehicule (Euro 6), eficiente sau vehicule cu propulsie electrică și prin interzicerea înmatriculării autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 și Euro 4″.

Aceasta este una dintre măsurile care pot fi luate de autoritățile de la București, cu impact asupra a două dimensiuni ale PNIESC: decarbonarea și eficiența energetică. Potrivit unei statistici de la jumătate anului trecut, În România vârsta medie a parcului auto este de 15,4 ani, peste media UE de la acea dată, care era de 11 ani. Autorii PNIESC arată că transporturile sunt unul dintre cele mai importante sectoare, atât din punctul de vedere al consumului de energie, cât şi al implicaţiilor asupra mediului.