La sfârşitul săptămânii trecute, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a transmis o avertizare hidrologică, prin care, începând cu data de 09.06.2010, se instituie COD PORTOCALIU pentru următoarele fenomene: creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de inundaţie şi de atenţie pe Dunăre. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, imediat după primirea avertizării, documentul a fost transmis comitetelor locale din localităţile riverane Dunării, cărora li s-a recomandat urmărirea evoluţiei acestora pentru a putea interveni în timp util la apariţia unor eventuale situaţii de urgenţă prin respectarea următoarelor măsuri:

– monitorizarea permanentă a cursului Dunării;

– angrenarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă premergător şi pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă;

– folosirea mijloacelor existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi a obiectivelor aflate în zonele de risc;

– declanşarea acţiunilor operative de apărare în zonele periclitate care constau în principal din: supravegherea permanentă a zonelor de risc, analizarea capabilităţilor de intervenţie, dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate, evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare

– asigurarea participării forţelor de intervenţie alcătuite din localnici la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;

– localizarea apelor revărsate, precum şi cele provenite din infiltraţii şi dirijarea în albiile cursurilor de apă;

– asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei în perioadele deficitare;

– stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 736/2005, se instituie serviciul de permanenţă la sediul primăriilor începând cu data de 09.06.2010 în vederea primirii deciziilor CJSU Giurgiu şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurile luate şi măsurile suplimentare necesare – se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu. Încă înainte de primirea acestei avertizări, mai exact în data de 5 iunie, la ordinul prefectului judeţului, au intrat în dispozitiv de apărare împotriva inundaţilor Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă riverane fluviului Dunărea: municipiul Giurgiu şi comunele Găujani, Vedea, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu şi Greaca.

Pe tot parcursul acestei săptămâni, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, coordonat de prefectul Noruţ Stănişteanu, a monitorizat situaţia apelor Dunării, realizând controale zilnice în judeţ. S-a constatat, astfel, că digurile de pe raza judeţului Giurgiu nu au niciun fel de probleme, însă s-a dispus continuarea monitorizării permanente a tuturor amenajărilor hidrologice. La închiderea ediţiei, Dunărea era în staţionare pe sectorul Giurgiu, unde se înregistra un debit de 11.700 mc/s şi o adâncime de 603 cm, în Portul Giurgiu.

Cristina MOISE