anaf-liste-datornici

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început publicarea listelor persoanelor cu restanțe fiscale urmând să fie publicate și listele debitorilor mici contribuabili și persoane fizice.

. În acest moment, se regăsesc online numai informații despre restanțierii din categoria contribuabililor mari și mijlocii.

Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, sunt exceptate de la publicare în lista datornicilor la stat obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și se află în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Ce informații apar în lista debitorilor?

 Potrivit AvocatNet.ro, conform  Ordinului ANAF nr. 558/2016, modificat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 1164/2016, lista datornicilor la bugetul de stat trebuie să cuprindă:

 • denumirea/numele și prenumele debitorilor;
 • codul de identificare fiscală– în cazul persoanelor juridice;
 • localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționatCNP-ul);
 • cuantumul total al obligațiilor fiscale restante:
  • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
  • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. 

 Legislația în vigoare prevede că plafoanele de la care datoriile restante se publică pe site-ul Fiscului, sunt:

 • 000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

(Jurnal)