bani-taiati-650x330Contribuabilii restanţieri care nu notifică Fiscul până la 30 iunie vor pierde facilităţile acordate prin „amnistia mică“

Până joi, 30 iunie, la administraţiile financiare sunt aşteptaţi proprietarii care vor să beneficieze de reducere la plata impozitului pe locuinţe, dar şi restanţierii care îşi achită datoriile la buget şi vor să scape de penalităţi şi de o parte din dobânzile aferente acestora. Termenul de 30 iunie este important pentru contribuabilii din mai multe categorii, cum sunt plătitorii de taxe locale şi aplicanţii unui program de conformare la plata restanţelor către buget. Până joi, taxele locale se pot plăti cu reducere, iar la restanţele fiscale sunt eliminate penalităţile şi se scade 54,2% din dobânda aferentă datoriei principale, motiv pentru care acest program de conformare (lansat în toamna anului trecut) a fost supranumit „mica amnistie fiscală“.

De ce s-a prelungit termenul

Pe fondul unor confuzii procedurale legate de declararea şi plata taxelor locale, Guvernul a hotărât, în luna martie, să prelungească cu trei luni, până la 30 iunie, termenul până la care se poate plăti prima rată din impozitele datorate pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport. În plus, persoanele fizice care achită integral aceste impozite până la sfârşitul lunii iunie beneficiază de bonificaţia de până la 10%, acordată – în anii trecuţi – doar până la 31 martie. Codul fiscal stabileşte că impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a întregului impozit pe clădiri („anticipaţia“ fiind considerată, în 2016, până la 30 iunie) se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Spre deosebire de alţi ani, când oricum în luna martie românii iau cu asalt direcţiile de impozite şi taxe locale pentru a beneficia de bonificaţia de 10%, în acest an, aglomeraţia de la ghişee a fost de nedescris. Sute de antreprenori care au sediul firmei în locuinţă au luat drumul direcţiilor locale cu noaptea în cap, pentru a afla, înainte de toate, cum trebuie să plătească impozitul pe casă. Schimbarea a fost adusă de Codul de procedură fiscală, intrat în vigoare de la începutul lui 2016, care prevede impozitarea locuinţelor în funcţie de destinaţie (rezidenţială sau comercială) şi nu de calitatea proprietarului (persoană fizică sau juridică).

Terenul de sub casă, exemple de calcul

Proprietarii trebuie să plătească, din 2016, un impozit de care erau scutiţi în anii anteriori: cel pe terenul de sub casă. Acesta se stabileşte în funcţie de suprafaţa ocupată, rangul localităţii şi zona în care este amplasată parcela, încadrându-se la categoria „terenuri cu construcţii“. Pe lângă taxele locale pe clădiri şi maşini, cele pentru terenuri se extind şi la parcelele ocupate de locuinţe, mărind cu până la 10% suma plătită ca impozit total pe unitatea locativă. „În ceea ce priveşte terenul de sub casă, acesta se impozitează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care se găseşte imobilul, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal. Impozitul este cel aferent terenului cu construcţie“, a precizat, într-un document, Ministerul Finanţelor. Cuantumul sumelor se stabileşte în funcţie de cota indiviză de teren care revine proprietarului, dar şi de zonă. De exemplu, pentru un apartament de 50 mp dintr-un cartier necentral al Bucureştiului, dacă apartamentul este situat într-un bloc cu mai mult de 4 etaje, proprietarul va plăti un impozit pe teren cuprins între 10 şi 26 de lei.

Potrivit noului Cod Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, suprafaţa utilă rezultată din acte se actualizează cu un coeficient de majorare la exterior de 1,4% până la 40% (faţă de 2015, când era 1,2% spre 20%). Acest impozit pe terenul de sub locuinţe va fi achitat şi pentru vile. De exemplu, dacă o casă are o suprafaţă construită de 120 de metri pătraţi şi două etaje, plus o mansardă, poate să acopere 50-60 de metri pătraţi de teren. La calcularea impozitului pe acest teren este mai importantă suprafaţa locuinţei decât numărul de camere. Pentru noul impozit pe terenul de sub casă, proprietarii primesc, de la consiliile locale, încă o decizie de impunere, odată cu cea privind impozitul pe proprietate, cele două plăţi fiind direcţionate către conturi diferite.

 Cum scăpaţi de penalităţi

 Guvernul a aprobat, în octombrie, Ordonanţa nr. 44/2015, care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii (persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi) care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege. Astfel, persoanele fizice şi firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat beneficiază de amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică Fiscul.

 În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de procedură fiscală. În notificarea către Fisc, contribuabilul trebuie să specifice denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, data şi semnătura. Pentru obligaţiile de plată accesorii cu amânare la plată se suspendă sau, după caz, nu începe procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.

 Atenţie: dacă contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Atenţie la penalitatea de nedeclarare! Noua legislaţie fiscală introduce şi o penalitate pentru cei care nu declară tot ce deţin sau ce câştigă.

Penalitatea de nedeclarare va fi de 0,06% pe zi din suma cuvenită statului şi nedeclarată!

(Jurnal)