Ca în fiecare an, în această perioadă, AJOFM reaminteşte absolvenţilor noii promoţii că au dreptul să obţină ajutor de şomaj, în anumite condiţii. Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj. În vederea stabilirii acestui drept, absolvenţii diferitelor forme de învăţământ din promoţia anului 2011 care domiciliază în judeţul Giurgiu, trebuie să se prezinte la sediul AJOFM Giurgiu, în termenul legal, pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia. Actele necesare înscrierii absolvenţilor la AJOFM Giurgiu pentru obţinerea acestui drept sunt următoarele:

-CI (copie şi original);

-act de studii sau adeverinţă (copie şi original);

-certificat de naştere (copie şi original);

-certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);

-adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;

-adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 202/5D, sc. A, B, C, parter + mezanin; tel.: 0246/230613 sau la Punctul de Lucru din oraşul Bolintin Vale – b-dul Republicii (incinta Bibliotecii orăşeneşti), tel: 0246/271.066.

JGR