asociatieAsociaţiile de proprietari vor fi obligate să afişeze, lângă lista de plată a cheltuielilor acesteia, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor lunare de achitat ce revin proprietarilor, conform unui act normativ promulgat recent de preşedintele ţării. În cazul în care această obligaţie nu va fi îndeplinită de asociaţii, amenzile aplicabile vor fi de până la 3.000 de lei.

Asociaţiile de proprietari vor trebui să afişeze lunar, aşa cum reiese din propunerea legislativă, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de plată lunare aferente fiecărui proprietar de apartament. Acest lucru va fi făcut de către preşedintele asociaţiei.

„Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată a proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari”, este prevăzut în proiect.

În situaţia în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin fiecărui proprietar nu va fi afişată, amenda aplicabilă va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.

Iniţiatorul propunerii de act normativ a afirmat că introducerea acestei obligaţii va impune un plus de transparenţă în repartizarea şi stabilirea cheltuielilor asociaţiilor de proprietari.

De reţinut este că orice persoană interesată poate să facă sesizări cu privire la faptele ce constituie contravenţii. Iar de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.

(Jurnal)