În ultimele şase luni ale anului trecut, după cum se precizează într-un raport al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Giurgiu, au fost angajaţi opt noi asistenţi personali pentru persoanele cu handicap, în condiţiile sistării a 15 contracte individuale de muncă, nesemnalându-se, de asemenea, situaţii de desfacere a contractului individual de muncă al asistenţilor personali, care să afecteze în mod negativ starea asistatului. Astfel, la finele anului trecut, în evidenţele DAS se aflau un număr de 184 de persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe bază de contract individual de muncă. De asemenea, în semestrul al doilea al anului 2010 numărul persoanelor care primesc indemnizaţii lunare a crescut de la 320 la 546, persoanele cu handicap grav precum şi asistenţii acestora beneficiind de gratuitate pentru transportul în comun. Din păcate, referindu-se la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro, realizatorii raportului precizează că pe raza municipiului Giurgiu nu sunt înfiinţate şi nu funcţionează centre de tip respiro. Întrucât se confruntă cu această lipsă, conducerea DAS a decis ca pe perioada cât asistentul ar trebui să se afle în concediu, să se acorde persoanei cu handicap o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal.

De asemenea, din totalul celor 150 de anchete efectuate în ultimele şase luni, nu au fost sesizate probleme deosebite.

„Îmbucurător, ne spunea directorul executiv al DAS Giurgiu, Viorica Bănescu, este faptul că la finele anului 2010 au fost achitate drepturile salariale ale asistenţilor personali şi indemnizaţiile lunare pe perioada ianuarie – decembrie 2010”.

D.C.