intelligentcitiesÎn cadrul programului european Orizont 2020, a fost lansată de către Comisia Europeană cererea de propuneri de proiecte, cu tema: Soluții pentru orașe și comunități inteligente integrând proiecte pe energie, transport și TIC (Tehnologia Informației și Comunicării).

Se urmăresc:

 • implementarea pe scară largă a soluțiilor inovatoare și integrate reproductibile în domeniul energiei, transportului și al TIC- prototipuri, teste, demonstrații, acțiuni-pilot, acțiuni de validare a produselor și de reproducere pe piață
 • creșterea eficienței energetice a comunităților locale și oraselor și stimularea utilizării surselor regenerabile de energie și a sistemului energetic integrat care să permită participarea activă a consumatorilor;
  • creșterea eficienței mobilității cu emisii reduse de poluanți și CO2;
  • reducerea costurilor de energie;
  • crearea de legături mai puternice între orașe din statele membre cu diferite poziții geografice și economice prin cooperare activ, cu obținerea de beneficii sociale:
  • reducerea facturilor la energie pentru toți actorii și mai ales pentru cetățeni și autoritățile publice;
  • creșterea calității vieții prin crearea de locuri de muncă locale (care nu pot fi delocalizate) în orașe;
  • creșterea calității aerului.

Sunt vizate:

 • districte/zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;
 • infrastructuri integrate;
 • mobilitate urbană sustenabilă.

Pot depune proiecte: orice entitate publică sau privată (autorități publice ale municipalităților/orașelor în parteneriat cu reprezentanți industriali).

Proiectul trebuie realizat in 2-3 comunități și/sau orașe de referință.

În plus, trebuie co-incluse 2-3 comunități și/sau orașe în care să fie reproduse soluțiile integrate găsite.

Este obligatoriu ca propunerile din cadrul proiectelor să fie incluse în planurile urbane integrate Bugetul cererii este de 60.000.000 €;

Rata cofinanțării:

70% pentru acțiunile de inovare; 100% – organizațiile sau instituțiile non-profit. Data limită pentru  depunerea aplicațiilor: 5 aprilie 2016.

(Daniela Neagu purtător de cuvânt , APM Giurgiu)