Primăria comunei Daia derulează, în perioada următoare, o campanie de creștere a gradului de conștientizare a pericolului răspândirii ambroziei și a efectelor negative asupra sănătății oamenilor.

Primăria comunei Daia informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia cu modificările și completările ulterioare potrivit căreia proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășură în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

Caracterul nociv asupra populaţiei este cauzat de afecţiunile alergenice pe care le provoacă polenul emis de această specie în perioada de înflorit, din luna iunie până în luna octombrie.

În perioadele secetoase cu temperaturi ridicate planta emite o cantitate de două ori mai mare de polen. Polenul purtat de vânt poate parcurge distanţe de până la 200 de km.

Ȋn România, ambrozia se găsește atât în intravilanul, cât și în extravilanul localităților, în culturi agricole de cereale păioase, floarea-soarelui, porumb, precum și în pășuni, terenuri virane din localități, terenuri neîngrijite, șantiere etc. Cu un potenţial enorm de răspândire, planta produce peste 3000 de seminţe anual, fiind o adevărată ameninţare pentru agricultură, mediu şi sănătate publică.

În acest sens, Primăria comunei Daia, în demersurile de combatere a plantei și reducere a incidenței cazurilor de alergie la polenul acestei plante, solicită implicarea cetățenilor care dețin suprafețe de teren infestate prin luarea măsurilor de combatere și distrugerea buruienii în mod obligatoriu înainte de perioada de înflorire.

Trebuie menționat că planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile-august- septembrie și se întinde până sfârșitul lui octombrie.

Pentru a semnala prezența plantei, cetățenii comunei se pot adresa Primăriei comunei Daia Ia numărul de telefon: 0246 244 085, compartimentul Registrul agricol, Cadastru și Urbanism.

Solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile pe care le dețin crește această plantă și să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetației invazive, îndepărtând-o de pe proprietățile lor și evitând astfel eventualele sancțiuni”, este recomandarea edilului comunei Daia, Adrian Florin Șerban.

Reamintim că nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(Ana Magheru)