APA SERVICE S.A., cu sediul în str. Uzinei, nr.2, Municipiul Giurgiu, Judeţul Giurgiu, Cod fiscal R022131317, tel. 0246212227, fax. 0246215718, organizeaza procedura de licitaţie cu strigare, pentru vanzarea unei automacara aflata in proprietate, Marca: UM TIMIŞOARA, Model: R 12215 AMT 125, An fabricaţie: 1990.

Procedura de licitaţie se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului din Hotararea nr. 841/1995 cu modificările si completările ulterioare, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

 

Locul desfasurarii licitatiei cu strigare:

– APA SERVICE SA, Str. Uzinei, nr.2, Giurgiu

Calendarul licitaţiei:

–                      în perioada 25.06.2014 – 04.07.2014 orele 1500 se vor depune documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;

–                      deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de 10.07.2014 orele 1200, în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor;

–                      şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 10.07.2014, orele 1300.

Pentru a fi admis la licitatie, ofertantul trebuie sa depună alaturi de cererea de înscriere urmatoarele documete:

•     buletinul/cartea de identitate a persoanei participante (copie), pentru ofertanţi persoane fizice;

  • certificatul de înmatriculare al societăţilor comerciale sau autorizaţia pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative (copie);
  • certificat doveditor din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii către bugetul local
  • împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitaţie în numele său;dovada achitarii taxei de participare (copie)
  • dovada achitarii garanţiei de participare (copie); model formular nr.1
  • dovada achitarii dosarului de prezentare (copie);
  • cererea de inscriere ; model formular nr.2
  • fisa ofertantului, model formular nr.3

Dosarul de prezentare al bunului care face obiectul licitatiei, poate fi procurat începând cu data publicării prezentului anunţ, de luni până vineri, orele 800 – 1600, până la data de 04.07.2014 de la sediul APA SERVICE SA, Str. Uzinei, nr.2, Giurgiu, telefax: 0246 212 227, contra cost – 50 lei; contravaloarea acestuia se va achita la Casieria Societatii, din str. Uzinei, nr.2.

înscrierea la licitaţie se face pe bază de cerere (model formular nr.2), care se va depune la registratura societatii din str. Uzinei, nr. 2, până la data de 04.07.2014, ora 1500.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 54.500 lei inclusiv TVA. Pasul de strigare la licitaţie este de 500 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 2.600 lei si se constituie până la data de 04.07.2014, orele 1500, prin virament bancar în contul RO 92 BRDE 190SV 080810 61900 deschis la BRD – Giurgiu, cod fiscal RO 22131317.

Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la casieria APA SERVICE SA, din Str. Uzinei, nr.2, până la data de 04.07.2014, orele 1500 si nu se restituie.

Persoanele interesate despre organizarea si desfasurarea procedurii de licitatie cu strigare pentru vanzarea bunului, se pot adresa Compartimentului Achiziţii, Leonard Oncica, tel: 0736 200 230.