Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0
259

Primăria Municipiului Giurgiu, titular al proiectului ,,Ansamblu de locuințe sociale zona Obor 55 apartamente”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ,,Ansamblu de locuințe sociale zona Obor 55 apartamente”, propus a se realiza în jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, al. Cărămidarii Vechi , fn., CF  38032, NC 38032.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.