Anunț pierdere

0
475

Pierdut Atestat de producător seria GR nr. 0250123.
Îl declar nul.